понеделник, 2 януари 2012 г.

Как работят заложните къщи?

Общуването ми с различни хора често показва, че голяма част от обществото ни не е наясно с това как реално функционират заложните къщи. Въпреки това трудните в икономическо отношение времена направиха така, че доста хора да видят този тип кредитни институции в коренно различна светлина. Въпреки, че секторът „заложни къщи” в България има до някъде заслужена лоша репутация, дължаща се на голямата част сив бизнес, в действителност това са места, където човек може да получи бърз кредит срещу обезпечение или пък да закупи изгодно някаква вещ. Заслужава си да се разгледат възможностите предлагани от заложните къщи ако имате нужда от някоя от следните услуги:

Бърз потребителски кредит срещу обезпечение

Ако имате нужда от експресен паричен заем, заложната къща предлага експресни потребителски кредити за време и условия, които са без конкуренция в този вид кредитиране. Единственото, което клиентът трябва да направи е да остави за известно време телевизор, пръстен или друга движима вещ, която се приема от съответната заложна къща и срещу това да получи своя бърз кредит. Срещу вещта клиента получава заложен билет с установени главница, лихви, такси и срокове, в които да плати заема и да си получи обратно вещта.

Заложната къща ще съхранява приетите като обезпечение вещи  в своя склад, докато не изтекат сроковете или не платите заема. Ако не можете да платите кредита в пълен размер можете просто да платите лихвата за периода и заложният билет да бъде удължен с нов срок. Ако заема не бъде изплатен в съответните срокове, заложната къща просто ще продаде вещта и отношенията с клиента са чисти и могат да продължат с нови залози при необходимост

Бързи пари срещу продажба на вещ

Друг начин за получаване на бързи пари е вместо да заложи вещта с клиента директно да я продаде на заложната къща. Ако имате ненужни, но използваеми вещи, които по-скоро пречат имате една добра причина да посетите заложната къща и да се освободите от тях в замяна на бързи пари, с които да покриете нуждите си. Не особено удачните подаръци за рождени или именни дни, сватби или годежи могат лесно да се превърнат в парични средства за подпомагане на семейния бюджет. Колкото по-нови и запазени са толкова по-висока цена ще получите за тях.

Място за изгодни сделки 

Освен за бързи кредити заложните къщи са и място, където можете да намерите много и разнообразни стоки на изключително добри цени. Това обикновено поражда в клиентите известно недоверие, но това е в реда на нещата – заложните къщи залагат или купуват движимите вещи на сравнително ниски цени, продават ги за да генерират печалба, като се стараят да предложат атрактивни цени за бързо освобождаване от тези вещи. Целта е получената печалба отново да се реинвестира в покупки или бързи кредити. За това и не трябва да е чудно, че в заложната къща могат да се направят наистина добри сделки.

.

Няма коментари:

Публикуване на коментар