неделя, 26 юни 2016 г.

Как да създадем лоялни клиенти на заложната къща?

В днешната статия ще посоча някои от работещите методи за бизнес отношения с клиентите, които да повишат степента на задържане и лоялността към съответната заложна къща. На първо място обаче следва да се отговори на въпросът „Кои са клиентите на заложните къщи?“. Потребители на услугите на една заложна къща са хората, които се нуждаят бързо от някаква парична сума и са готови да предоставят лична вещ като залог, за да получат така необходимите им финанси.


Какво принуждава тези хора да търсят парични земи? 


Причините могат да бъдат най-различни – закъснение на работна заплата, нужда от бързи пари за медицински услуги, липса на пари за обслужване на вноска по банков кредит и т.н. Сред клиентите на заложните къщи могат да се срещнат хора с най-различен социален статус. Такива са и студентите и студентите, и пенсионерите, бизнесмени и обикновени работници и служители. Това което обединява всички тях е нуждата от бързи пари за удовлетворяване на техните потребности. И всеки клиент желае освен да получи бързо нужната му сума и това да стане при изгодни за него кредитни условия – това са двете ключови условия, които следва да изпълни една заложна къща, за да отговори на изискванията поставяни от потребителите на тяхната услуга.


Какво са петте елемента, които са безусловно необходими на една заложна къща, за да привлече нови клиенти и да запази постоянните?

  • На първо място високо квалифициран персонал.
  • На второ изгодни спрямо конкурентите условия за кредитиране
  • На трето професионално оценяване и добри условия за сигурно съхранение на заложеното имущество.
  • Бързо и точно попълване на документите при отпускане на паричните заеми.
  • Създаване на лични отношения между служителите и клиентите.

При днешните жестоки пазарни условия, човешкият ресурс играе ключова роля в успеха на една организация, определя нейната конкурентоспособност и перспективи за развитие. Заложните къщи не са изключение от това правило. Доколкото няма училища произвеждащи професионални кадри за работа в заложни къщи то обикновено се назначават хора без опит, които минават през курсове на обучение вътре в самите къщи. При правилен подход към обучението комисионер с добра квалификация може да се обучи за около месец, но за да стане той пълноценен служител са необходими около 4-6 месеца работа под надзора на опитен служител.


Високо квалифицирания оценител винаги бързо и точно определя автентичността, продажната стойност и цената на залог на оставяната при него движима вещ. Но това още не е всичко. Нужно е освен това да предложи изгодни условия на клиента и бързо да изготви документите за залога. Към настоящия момент много малко от заложните къщи в България развиват различни методи за привличане на нови и задържане на старите клиенти. При това не става дума за смекчени лихвени условия, като ниски лихви и по-дълги кредитни срокове. Вече не е рядкост в заложната къща да предложната при залог карта, с която клиента да получи отстъпка при повторно ползване на кредит срещу залог. Самите кредитни планове на заложната къща стават все по-сложни и отчитат както размера на кредита и срока на погасяване, така и кредитната история на клиента в заложната къща и други условия позволяващи постоянните клиенти да получават значителни като процент облекчения на вноските им.


За да могат клиентите да бъдат бързо обслужени уважаващите себе си заложни къщи използват специализирани софтуерни продукти. Няма да обсъждам подробно качествата на софтуерните продукти за заложни къщи, които са налични на българския пазар, а само ще отбележа, че програмата за работа е важен инструмент спомагащ повишаването на качеството на обслужване. При използването на софтуер за работата на заложна къща, комисионерът може бързо и ефективно да внесе в базата данни информацията за клиента, а програмата да изчисли дължимите от клиента лихви и такси, съгласно избрания срок. След като клиента даде съгласие, че сумата го устройва с едно натискане на бутон програмата автоматично оформя заложния билет и съпътстващите го фискални документи, като по такъв начин оформянето на документацията отнема около минута, като също така автоматично може да изчисли и отстъпката която клиента ползва по критерия за лоялност интегрирана в програмата.


При така изложените обстоятелства основните методи за спечелване на лоялността на старите клиенти и привличането на нови са:
  • Разузнаване на пазара и предложенията на конкурентните заложни къщи и създаването и предлагането на индивидуални предложения за погасителни планове.
  • Обучение и повишаване на квалификацията на служителите
  • Осигуряване на бързо и максимално оптимизирано отпускане на паричния заем срещу залог
  • Въвеждане на програма за отстъпки за постоянните клиенти
  • Въвеждане на индивидуален план за всеки клиент, като се има предвид кредитната му история в заложната къща, неговите изплатени заеми, процентът на „изгорели“ вещи, средния срок на договора и т.н.


Вижте още статии по темата:
1. НАРЪЧНИК НА КОМИСИОНЕРА ЧАСТ 3-1 КОМУНИКАЦИЯ С КЛИЕНТИТЕ 
2. НАРЪЧНИК НА КОМИСИОНЕРА ЧАСТ 3-2 КОМУНИКАЦИЯ С КЛИЕНТИТЕ


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Авторът на настоящата статия адвокат Лазар Белев е специалист с десет годишен опит в областта на консултирането по въпросите свързани с всички аспекти на дейността на заложните къщи. Предлага пълния спектър от консултантски и юридически услуги - от регистрацията на Вашата заложна къща съгласно действащата към момента в страната законова база, през организацията на дейността, обучението и софтуарното обезпечаване до контрола над работата и лоялността на персонала. За повече информация и контакти посетете неговия сайт - http://advokatbg.net/

петък, 8 април 2016 г.

Значение на софтуера за работата на заложната къща

В днешната статия ще засегна една тема, която няма как да не вълнува всеки един собственик на заложна къща. Това са начините, по които служителите на една заложна къща злоупотребяват с положението, което заемат и накратко, доколкото вариантите за злоупотреби са много, да дам съвети как управителите да се борят с това грозно явление. Кражбите и злоупотребите в заложна къща са сериозен проблем, за решението на който е необходимо да се вземат определени мерки за ограничаването му от собственици на бизнес свързан с кредитиране срещу залог. 

За да се започне борба със злоупотребите, първо трябва същите да бъдат или открити или да бъдат предвидени. Проблемът на локализирането произтича от това, че престъпниците и зложелателите не са външни на заложната къща лица, а вътрешни хора, на които са делегирани права и отговорности да оперират с финансови средства, които дори е напълно възможно с години да са били честни и коректни и да са спечелили пълното доверие на работодателя. 

Правило № 1! Ще ви се наложите да организирате „лов“ за злоупотреби на собствените Ви служители. 

Ако до сега не сте го правили значи е крайно време да започнете, а ако го правите значи поне веднъж сте се парили от машинациите на някой подчинен или сте от рядката порода далновидни хора, които смятат, че да се довериш няма нищо лошо, но задължително това доверие трябва да бъде подкрепено с проверки или както казват руснаците „Доверяй, но проверяй!“. Тук правилният и взискателен подбор на комисионери, е първата крачка, която ще Ви позволи да намалите вероятността от злоупотреби и ще подобри качеството на обслужването. Дори и да имате невероятния късмет да попаднете на комисионер с опит и добро име, който не е завлякъл предишния си работодател, то задължително ще следва да се осъществява контрол над работата му. Парадоксално, но не камерите и микрофоните в офиса са най-доброто средство за това. Най-добрият инструмент е специализираният и добре усвоен за работа софтуер, който може да бъде незаменим контрольор и помощник в работата на всяка една заложна къща. 

Как специализирания софтуер ще Ви позволи да контролирате действията на своите служители и ще ограничи възможностите им за кражби и други форми на злоупотреба?

На първо място посредством ограничаване правата на комисионерите, които са изключително важни фигури в заложната къща. Те правят оценките на залаганите вещи, обясняват на клиентите лихвените условия, отпускат паричните заеми и оформят заложните билети. Посредством софтуера за заложна къща се ограничават правата им да правят промени в кредитните условия, да променят условията за оценка на заложените вещи /особено актуално при златото/, да редактират условията по вече пуснати заложни билети, както и да правят отстъпки за клиенти които са „техни хора“ и не отговарят на условията на съответната заложна къща за подобни дискаунти. Ако не могат да правят това, то и вероятността да направят злоупотреба в това направление са ограничени.

На второ място с качествена програма за работа на заложна къща записва всяко едно действие от определен ползвател, влязъл в системата, по такъв начин собственикът може да контролира както действията на комисионер, така и например на упълномощения да го контролира ръководител на офис или група офиси. 

Настоящата статия има за цел само и единствено да посочи преимуществата на софтуерното обезпечаване на дейността на една заложна къща и помощта която оказва в контрола на работата. Нарочно не са посочени примери за това как служителите крадат от заложната къща, доколкото и самите служители и собствениците на заложни къщи достатъчно добре знаят как се случва това. Целта е да се подчертае важната роля на специализирания софтуер за заложната дейност. 

Като заключение ще посоча, че всяка българска заложна къща има свое собствено виждане за това как следва да се води борбата със злоупотребите и кражбите в тях. Има практики за проверка на всеки извършен залог, проверки с подставен клиент, но по мнение на автора това макар и ефективно в някаква степен е прекалено енергоемко, особено за малките заложни къщи, където вместо собствениците да се съсредоточат върху бизнеса и новите идеи, които да им помогнат да се развиват. А добрия софтуер в значителна, макар и не в пълна, степен спомага за осъществяването на контрол и намаляване на възможността да се реализират различни форми на мошеничество от страна на служителите в заложните къщи. 

Вижте още по темата:

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Авторът на настоящата статия адвокат Лазар Белев е специалист с десет годишен опит в областта на консултирането по въпросите свързани с всички аспекти на дейността на заложните къщи. Предлага пълния спектър от консултантски и юридически услуги - от регистрацията на Вашата заложна къща съгласно действащата към момента в страната законова база, през организацията на дейността, обучението и софтуарното обезпечаване до контрола над работата и лоялността на персонала. За повече информация и контакти посетете неговия сайт - http://advokatbg.net/