петък, 4 септември 2015 г.

Какво представлява кредитът срещу залог от заложна къща?

Днес в България има толкова банки, че на пръв поглед изглежда, че те без проблем биха удовлетворили нуждите от кредити на всички граждани. Но наред с тези финансови гиганти у нас успешно продължават да работят и редица алтернативни кредитни институции, като все по често срещаните в градовете ни заложни къщи. Доказателство за конкурентоспособността на кредитиращите срещу залог фирми е и фактът, че много от тях започнаха да отварят свои клонове и в други градове, създавайки регионални и национални вериги с няколко десетки заложни къщи. Но защо всъщност хората продължават да заемат пари срещу залог на движими вещи

Всеки човек,дори веднъж взел кредит от заложна къща знае, че това е сравнително скъпо удоволствие. И в сравнение с банковите кредити това е така, но с широко разпространените в страната ни бързи кредити заемът срещу залог е около два пъти по-изгоден. За това и кредитите от заложни къщи заемат средно положение между класическите банкови кредити и бързите кредити. За това и клиентите които бързат, но не желаят да платят прекалено много при неанковите финансови институции избират кредита срещу залог, като най-изгодна алтернатива

Причината услугите на заложните къщи да се ползват със стабилен потребителски интерес е, че тези финансови организации предлагат на клиентите варианти за посрещане на техните парични нужди, които на могат да се предложат от банките. На първо място размерът на заема от заложна къща може да бъде абсолютно всякакъв, докато при банките има долен праг, който обикновено е около 2000 лева. Но в ежедневието си ние се нуждаем изключително рядко от подобни крупни суми и по-често парите от които се нуждаем са колкото да покрием ежедневни битови нужди до заплата – или грубо 100-200, рядко над 300 лева.

Важен фактор за заемателите е и скоростта на отпускане на зами срещу залог. Така например в заложните къщи парите се получават буквално до десет минути след прекрачване на прага на тези учреждения. Естествено при някои видове залог изискващи повече време за оценка и изготвяне на документи, като тези на диаманти и автомобили времето стига и до час, но това са изключения от общото правило. Ако залогът е стандартен – златно бижу, мобилен телефон или лаптоп оценката отнема само няколко минути. При тази скорост на отпускане никой от другите варианти за кредитиране не можа да се сравнява със заемите от заложни къщи.

Друга причина част от българите да предпочитат заложните къщи пред банките е, че банкерите често хитруват и освен атрактивните лихвени условия по кредитите и „забравят“ да споменат разните оскъпяващи го допълнително такси и застраховки. За да се разбере колко точно ще бъде размера на банковия кредит клиентът следва да е доста добре информиран и да знае какво да попита и къде да гледа, за да не бъде неприятно изненадан.Кредитите от заложни къщи в това отношение са значително по-ясни и коректни към клиентите. Дори законът у нас изисква ясно посочване на размерът на лихвите и макар да не са от най-ниските абсолютно точно се знае какъв ще е размерът на оскъпяването. 

Освен това ако при банките договарянето на удължаване на срока на кредита е доволно сложна задача, при кредита срещу залог това е изключително лесно. Просто трябва да се уведоми заложната къща и да се заплатят начислените за изтеклия срок лихви и срокът автоматично се удължава.За пълнота на изложението кредитирането срещу залог е безопасно и за самият кредитор, защото оценката на залаганите вещи се прави на цени значително по-ниски от пазарните. Освен това гарантиращото заема имущество се съхранява в заложната къща, така че ако сумата по кредита не бъде върната то просто тя ще се продаде и загубата ще бъде възстановена.

Няма коментари:

Публикуване на коментар