неделя, 9 декември 2012 г.

Плюсове на заложните къщи


Заложна къща
Главното предимство, благодарение на което паричния кредит от заложна къща се радва на популярност във времената на финансова криза е бързото получаване на необходимите суми без излишно попълване на документи. Единствено необходими в случая са документ за удостоверяване на самоличност и вещта, която ще се заложи. Не е необходима нито справка за доходи, нито поръчители или други обезпечения търсени от банките при кандидатстване за кредит.

Освен това в една заложна къща с радост биха приели и този клиент, който има лошо кредитно досие в Централния кредитен регистър, защото подобни „прегрешения” спрямо банките не са от значение за заложните къщи. Някои заложни къщи имат практиката да имат свое досие за клиентите, в което отбелязват дали даденият залогодател има просрочени плащания, често „изгарящи” вещи или пък залага крадени такива. Това може да доведе до по-високи лихвени проценти за тези клиенти, но няма да откажат да отпуснат сумата по причина, че гаранцията за тяхното вземане ще бъде самия залог, предоставен от заемателят. За тези клиенти, които регулярно използват услугите на заложната къща и плащат в срок задълженията си към съответната заложна къща могат да разчитат на отстъпки и по-ниски лихви и такси по направените от тях залози.

Освен това кредитът отпускан от заложна къща предоставя на заемателя възможност, която е недостъпна за много от  клиентите на на банките, а именно след настъпването на падежа по договора клиента да го продължи с нов срок. За да се случи това обаче единствено необходимо е да бъдат платени лихвите и таксите за предходния период. Тази услуга в заложните къщи е известна като презалагане и позволява срокът на договорът за залог да бъде практически неограничен. Така клиентът може да презалага вещта си и да удължава срока на действие толкова пъти колкото пожелае.

Още един неоспорим плюс на кредитът от заложна къща е и това, че същият може да бъде погасен както на падежа, така и преди него. В преобладаващата си част заложните къщи не предвиждат такси за предсрочно погасяване и клиентът може да откупи своите вещи в момента, в който има финансовата възможност за това.