вторник, 22 октомври 2013 г.

Намаляване по лихвите на бързите кредити …. Ще се отрази ли на бизнесът на заложните къщи?Не веднъж на страниците на настоящият блог сме разисквали отношението т.нар бързи кредити и заемите срещу залог отпускани от заложните къщи. В контекста на обявеното от правителството намерение за намаляване на лихвите по бързи кредити и по-специално  на тези до 399 лв. получих не малко запитвания по електронната поща какво мисля, че ще е влиянието на подобна промяна върху кредитирането срещу залог в България.

Моето мнение е, че дори лихвите по бързи кредити да бъдат намалени под тези на лихвите, при които работят болшинството български заложни къщи това по никакъв начин няма да повлияе на обема им на работа. Основанията ми да смятам така са няколко:

На първо място напълно погрешно се смята, че бързите кредити и заложните къщи са преки конкуренти. В действителност клиентите и на двата вида финансови институции са коренно различни. Нуждите на тези клиенти са различни, причините поради които прибягват до заложната къща или до финансовата институция са различни. Навиците им по усвояването и обслужването са различни, както и мотивацията да изпълнят или не своето задължение по договора за заем или заложният билет.

На второ място структурата и на двата кредитни продукта – бързия кредит и паричния заем срещу залог се отличава. Задълженията, които произтичат от единия и от другия дълг са различни. При кредитът от заложна къща има много повече свобода в избора на поведение, което е предпочитан вариант от хора с несигурни доходи. Бързите пари от финансова институция в същото време налагат строго периодични плащания, които не би следвало да се поемат от хора които нямат сигурност в получаваните от тях суми, макар че подобни нища се случват при това често.

На трето място последиците от неизпълнението на поетите задължения са несъпоставими. Всеки е чувал вече за частните съдебни изпълнители и събирачите на кредити и при нормално работеща логика не би потърсил услугите на дружество за бързи кредити ако няма ясната идея как ще ги върне. В същото време човекът желаещ да си спести подобни приключения избира заложната къща като вариант, естествено ако има какво да предостави като гаранция за нужната сума. Ако не разполага с такова нещо търси бързите кредити и по-високите лихви, които оправдават риска на кредитора.

На четвърто място е въпросът с размера на отпусканите суми – средно в масовите заложни къщи типичният заем е 50-80 лв., докато при бързите кредити е около 300-400 лв. Това показва две различни категории клиенти – на нуждаещите се от малка сума и на такива търсещи повече пари. Тези две таргет групи от клиенти съответно в зависимост от нуждите си се ориентират към едната или другата възможност.