четвъртък, 12 април 2012 г.

Още веднъж за уведомленията по чл. 11 от НЗДК

Скоро разглеждайки съдебната практика по темата заложни къщи ми попадна съдебно решение № 2779/28.12.2011г на Районния съд в гр. Бургас. Решението касае обжалването на наказателно постановление на Комисията за защита на потребителите в гр. Бургас срещу местна заложна къща за нарушаване на чл. 11, ал. 3 от Наредбата за дейността на заложните къщи. Видно от решението наказателното постановление бива отменено, като интересното в случая е с какви мотиви се послужил обслужващия заложната къща адвокат, за да измъкне клиентите си.

На първо място адвоката се позовава в клауза от заложния билет, в който залогодателят изрично се съгласява всички съобщения до него да бъдат изпращани като SMS на мобилния му телефон. Въпросната клауза отваря пътя пред приложението на Директива 200/122/ЕО на Европейския парламент даваща дефиниция на понятието „траен носител”. 

От там нататък в подкрепа на тезата си, че клиентът му е изпълнил задълженията си по цитирания член за уведомяването при продажба адвокатът е приложил разпечатка от електронната поща, указваща, че на лицето такова съобщение е изпратено. С това съдът приема, че отговорността на съответната заложна къща не е ангажирана и отменя въпросното наказателно постановление.

Не напразно публикувам посочената информация тук , защото това е един от вариантите, как една заложна къща да изпълни вменените и от закона задължения по отношение на уведомяванията на своите клиенти. Все пак моя съвет е ако попаднете под ударите на Комисия за защита на потребителите да не разчитате особено на собствените си сили, а да потърсите помощта на квалифициран адвокат. Още по-добре е да потърсите предварително квалифицирана юридическа помощ по изчистването на моментите от наредбата, които могат да доведат до издаване на наказателно постановление. Имайте обаче предвид, че далеч не всеки адвокат познава в детайли материята заложни къщи и би могъл да ви посочи законосъобразни начини за изпълнение на разпоредбите на НЗДК, които хем да бъдат законни, хем да не натоварват заложната къща с излишни разходи и работа.

Адвокат Лазар Белев