сряда, 14 май 2014 г.

Филмът "Заложна къща" по Деян Енев

Преди няколко години гледах късометражния български филм "Заложна къща" заснет по мотиви от разказа на Деян Енев.  Честно казано не останах очарован, поне доколкото собственикът на заложната къща Калин Бандеров, беше показан като типичен представител на мутрокрацията - бръснатата глава, бялата риза, откровеното пренебрежение към клиента. 

И въпреки, че не съм нито литературен, нито кинокритик от позицията на читател и зрител ще си позволя да се усъмня в художествените качества както на разказа, така и на заснетият по него филм. Няма да коментирам актьорската игра, така е зададено от режисьора, така са го изиграли, но откровено не ми хареса пълната неяснота и абсолютните противоречия, както и напълно неразбираемият финал. Както се оказа собственикът на заложната къща Калин Бандеров и идея си няма коя е майка му, нито пък се разбра какво послание същата се опита да му предаде чрез часовника. Елементът на мистика с влизането и изчезването е абсолютно нелогичен и макар да цели по някакъв начин да засили ефекта на финала, просто оставя в зрителя едно тъпо усещане за загубени 8 минути от живота му, прекарани в гледане на въпросният филм.

Иначе се поразтърсих из интернет за да видя как се изказват хората, изживяващи се като художествени критици и най-общо останах да гледам като натровен с гъби. То не бяха метафори, то не бяха хиперболи, то не беше светоусещане и естетическа приемственост........... Може и така да е. Но за обикновения човек докоснал се до тези художествени творби не остава нищо друго освен усещането за загубено време. А и почти всеки работил малко по-дълго време в българска заложна къща ще бъде в състояние да разкаже къде-къде по-увлекателна или драматична история. Ако все пак Ви е любопитно с какво това произведение заслужи неодобрението ми можете да гледате въпросният филм напълно безплатно в Youtube.

петък, 9 май 2014 г.

Как комисионерите крадат от заложните къщи? – част втора

В настоящата статия продължаваме с възможните злоупотреби, които могат да извършват служителите в българските заложни къщи.

Злоупотреба № 4. Залог или продажба на вещи без същите да минават през касата.

Контрамерки: Задължително разпечатване на заложни билети, касови бележки и разписки за платени суми, които да потвърждават залозите и извършените по тях плащания, като всички тези документи следва да излизат от специализиран софтуер за заложни къщи, без възможност да се извършват действия, които програмното обезпечаване да не отразява. Задължаване на служителя задължително да предоставя копия от заложните билети и разписките за платени суми на клиентите. Задължително подписване на заложните билето от клиента. Гореописаните действия периодично следва да бъдат контролирани чрез проверка със система за видео и аудио запис на действията на комисионера. Задължително е създаването на система от глоби и дисциплинарни наказания при неправилно оформление на документите. Може да се постави уведомление на видно място, с което клиентите да се помолят задължително да изискват копие от заложния билет и разписките за платени суми.

Въпреки гореописаните контрамерки обаче, най-доброто средство за противодействие на тази злоупотреба остава контролът отвътре, от доверен служител или директно от собственика. За да не се изкушава упълномощеният служител да се договори с останалите, чиято работа следи същият следва да бъде допълнително материално стимулиран, но това не следва да се знае от останалите.

Злоупотреба № 5. Залог на вещ по – евтино, отколкото е описано в програмата или продажба на вещ по – скъпо, отколкото е описано в програмата.

Контрамерки: Отново най-добрият метод за борба с тази злоупотреба е качественият софтуер, който автоматично без намесата на служителя може да разпечатва договорите, касовите бележки и разписките за платени суми. Задължително е периодично да се извършва сверяване между софтуера и издадените документи. Също така задължително е да се забрани посредством различни нива на достъп на служителите да редактират данните по заложните билети в софтуера след като веднъж вече са пуснати. Следва също така да се изгради система от глоби за всеки неподписан договор или неиздадена касова бележка или разписка за платени суми. Абсолютно наложителен е периодичният видеоконтрол над качеството на работа на служителя и изпълнението на вменените му задължения посредством система за наблюдение.

Злоупотреба № 6. Непълно описание на всички аксесоари към залаганата вещ, когато служителите не описват напълно допълнителните вещи, които се залагат с основната – най-често флаш карти памет, слушалки, калъфи за телефони.

Контрамерки: Проблемът с ощетяването както на собственика на заложната къща така и на клиентите се решава чрез постоянен видео и аудио контрол, както и с доверен служител, който периодично да проверява съответствието на описаното по заложни билети и реалното състояние на заложената вещ. На практика това се реализира като един от служителите, който е доказал лоялността си се стимулира допълнително и му се дадат контролни права върху работата на останалите.