петък, 9 май 2014 г.

Как комисионерите крадат от заложните къщи? – част втора

В настоящата статия продължаваме с възможните злоупотреби, които могат да извършват служителите в българските заложни къщи.

Злоупотреба № 4. Залог или продажба на вещи без същите да минават през касата.

Контрамерки: Задължително разпечатване на заложни билети, касови бележки и разписки за платени суми, които да потвърждават залозите и извършените по тях плащания, като всички тези документи следва да излизат от специализиран софтуер за заложни къщи, без възможност да се извършват действия, които програмното обезпечаване да не отразява. Задължаване на служителя задължително да предоставя копия от заложните билети и разписките за платени суми на клиентите. Задължително подписване на заложните билето от клиента. Гореописаните действия периодично следва да бъдат контролирани чрез проверка със система за видео и аудио запис на действията на комисионера. Задължително е създаването на система от глоби и дисциплинарни наказания при неправилно оформление на документите. Може да се постави уведомление на видно място, с което клиентите да се помолят задължително да изискват копие от заложния билет и разписките за платени суми.

Въпреки гореописаните контрамерки обаче, най-доброто средство за противодействие на тази злоупотреба остава контролът отвътре, от доверен служител или директно от собственика. За да не се изкушава упълномощеният служител да се договори с останалите, чиято работа следи същият следва да бъде допълнително материално стимулиран, но това не следва да се знае от останалите.

Злоупотреба № 5. Залог на вещ по – евтино, отколкото е описано в програмата или продажба на вещ по – скъпо, отколкото е описано в програмата.

Контрамерки: Отново най-добрият метод за борба с тази злоупотреба е качественият софтуер, който автоматично без намесата на служителя може да разпечатва договорите, касовите бележки и разписките за платени суми. Задължително е периодично да се извършва сверяване между софтуера и издадените документи. Също така задължително е да се забрани посредством различни нива на достъп на служителите да редактират данните по заложните билети в софтуера след като веднъж вече са пуснати. Следва също така да се изгради система от глоби за всеки неподписан договор или неиздадена касова бележка или разписка за платени суми. Абсолютно наложителен е периодичният видеоконтрол над качеството на работа на служителя и изпълнението на вменените му задължения посредством система за наблюдение.

Злоупотреба № 6. Непълно описание на всички аксесоари към залаганата вещ, когато служителите не описват напълно допълнителните вещи, които се залагат с основната – най-често флаш карти памет, слушалки, калъфи за телефони.

Контрамерки: Проблемът с ощетяването както на собственика на заложната къща така и на клиентите се решава чрез постоянен видео и аудио контрол, както и с доверен служител, който периодично да проверява съответствието на описаното по заложни билети и реалното състояние на заложената вещ. На практика това се реализира като един от служителите, който е доказал лоялността си се стимулира допълнително и му се дадат контролни права върху работата на останалите.Няма коментари:

Публикуване на коментар