четвъртък, 19 януари 2012 г.

Секторът заложни къщи в България

Българския сектор заложни къщи претърпя през последните 3 години изключително динамично развитие и в момента на пазара има около 750 участника с около 1200 обекта, като бройката остава сравнително постоянна – от пазара отпадат едни и се появяват нови участници. Тези цифри са по данни от търговския регистър и включват лицата, които официално са регистрирали фирмите си като дружества отпускащи парични заеми срещу залог. Предвид тази цифра може да се приеме, че има поне още толкова субекти извършващи кредитиране срещу залог, но маскирани под други организационни форми като оказиони , кредитни къщи, обменни бюра, златарски ателиета, частно лихварство и т.н. 

За страничния наблюдател често остава впечатлението, че има бум на заложни къщи и се отварят масово, което в действителност се дължи на това, че този бизнес не е за всеки и заложни къщи се откриват и закриват ежемесечно създавайки впечатлението за истински бум. Този привиден „бум” насочи вниманието на много инвеститори към кредитирането срещу залог и множество капитали, останали без възможност за движение в предишните си пазарни ниши, насочиха вниманието си към него. Показателен  е фактът, че дори преди време една от водещите български банки – Райфайзен реши да кредитира срещу залог на златни бижута, а доколко това е законно е друг въпрос. Значителни финансови потоци се насочиха към заложните къщи и ............... голяма част от инвеститорите търсещи бързи печалби загубиха парите си смятайки, че бизнесът заложни къщи е лесен и бързодоходен.

Кредитирането срещу залог никога не е било лесно начинание, нито пък бързо доходно, а в последните години става и все по-трудно. Преди да се решите да инвестирате в заложна къща си помислете над горепосочените цифри за броя участници и обектите им. Дали пък заложните къщи не се очертават като пазарна ниша с огромна за българските стандарти конкуренция, където могат да оцелеят само най-подготвените?  Дали не е и един от секторите с най-строга регулация и проверки? Това са два въпроса, които повечето инвеститори ламтящи за бързи печалби не си задават. А трябва. Защото да се впуснеш в динамичния свят на кредитирането срещу залог, без да помислиш много сериозно, прилича на скок по бански в река с 4 – метрови крокодили и шанса да стигнеш до другия бряг е почти илюзорен.

Е, за да не обезкуражавам решилите да скочат, ще кажа, че всеки е свободен да опита, но без задълбочени познания за това как работят заложните къщи, без анализ на конкурентната среда и стабилно финансиране това начинание е обречено на неуспех.  Доказват го стотиците краткосъществували и вече изчезнали и продължаващи да чезнат от пазара заложни къщи нароили се от началото на Световната финансова криза. Въпреки написаното от мен заложни къщи – еднодневки ще продължат да се появяват и също толкова бързо да изчезват и това ще продължи докато инвеститорите в тях узреят за мисълта, че никъде няма лесно и като във всеки друг бизнес и този изисква много познания и труд.

понеделник, 16 януари 2012 г.

Още за бързите кредити от заложни къщи

Не напразно казват, че парите придобиват най-голямо значение в моментът на тяхната липса. Когато човек се нуждае спешно от финансови средства, а няма от къде да ги вземе, е добре да си спомни, че на света съществуват заложните къщи. Отдавна съществуващия способ за получаване на бързи пари срещу залог на движима вещ отново се радва на засилен интерес. За определен период от време банковото кредитиране успя да грабне потребителското внимание, но днес икономическата криза и свитото потребителско кредитиране отново връща клиентите в заложните къщи, които финансират изпадналите в затруднение граждани, които все по-често търсят услугите им за да изплащат кредитите взети от банките.

Съвременните заложни къщи, каквито ги познаваме днес,  възникнали още в ХV век в провинция Ломбардия в северна Италия. В началото те приемали в залог всичко от злато до обувки и панталони, които обаче заемателят трябвало да докаже, че не са му единствени, за да не се разхожда след това гол по улиците на града. Съществувала и традицията в понеделник да се залагат официалните обувки, в петък да се получава заплата и те да се откупуват, в неделя да ходи с тях на танци, а понеделник обувките отново се оказвали в заложната къща.

В съзнанието на обикновения българин една заложна къща често се асоциира с някаква тъмна и схлупена стаичка с алчен лихвар или мутра излязъл сякаш от произведението на Достоевски „Престъпление и наказание”. За щастие обаче, това в последните години въобще не е така. Една съвременна заложна къща прилича много повече на банков клон с всички атрибути на този вид финансови учреждения - компютри, видеонаблюдение, униформено облекло и т.н. Въпреки това заложните къщи се различават от банките по следните моменти – скорост, конфиденциалност и безотказност. От документите в заложната къща е необходим само паспорт. Никой няма да се интересува за какво са ви парите и как ще ги похарчите. Процедурата е максимално опростена – предлагате своя движима вещ, служителя в заложната къща го оценява и ви дава сумата, за която вещта е оценена.. Парите се получават буквално за няколко минути.

Голямото предимство е, че парите се получават незабавно, което е още по ценно предвид това, че банките все още не смеят да отпуснат кредитирането за населението. И преди кризата кредитите от банки не се получаваха веднага – изготвят се документи, иска се поръчител, ипотека и т.н. За разлика от тях в българските заложни къщи никой не проверява кредитното досие. Даваш своя вещ, примерно бижу, претеглят го, оценяват го и се сключва договор. В зависимост от условията му парите зе отпускат за период до 30 дни.

Друг важен момент е размерът и условията при които се предоставя кредита. Бързите кредити от заложни къщи обикновени не са за много пари. Цената на златните изделия обикновено се изчислява по цена за скраб в зависимост от пробата. В много заложни къщи скъпоценните камъни въобще не се оценяват, поради сложността на подобен вид оценки. В страната ни единствено заложните къщи от верига Доверие разполагат със сертифициран оценител на скъпоценни камъни, който да предложи реална цена на вашите бижута с диаманти.

На второ място по популярност след златото като залог е електрониката – мобилни апарати, лаптопи, компютри и фотоапарати. Изискването е да имат задоволителен външен вид и добро функционално състояние. Същото е и с битовата техника, като в много заложни къщи има принцип техника преди определена година да не се приема.

За да получи своята вещ обратно заемателят е длъжен да върне на заложната къща главницата в едно с лихвите по кредита. Ако по някаква причина не разполага с цялата сума може да удължи договора с нов срок заплащайки само лихвите и дължимите такси.

петък, 13 януари 2012 г.

Защо всъщност увеличаващите се постъпления от продажби в заложните къщи са лоша новина?

В сектора заложни къщи напоследък се забелязва увеличаващ се брой движими вещи, които излизат за продажба, поради това, че собствениците им не могат или не виждат смисъл от откупуването им. На първо четене за обикновения гражданин това означава, че заложните къщи ще реализират значителна печалба от продажби. Така си мислят и повечето собственици на заложни къщи, а по-странното е, че дори се радват на този факт.

Вероятно вече повечето читатели на тази статия се питат: Къде е промотираната в заглавието лоша новина за заложните къщи? Веднага ще отговоря - лошата новина е, че макар в краткосрочен план заложните къщи да генерират по-голям процент печалба от перото продажби на „изгорели” стоки в дългосрочен план това ще повлияе негативно на перото приходи от лихви и такси, което е основното в бизнеса с кредитиране срещу залог. Всеки професионалист в сферата на заложните къщи знае, че здравословния баланс между откупени и „изгорели” стоки е в съотношение не повече от 80/20 в полза на откупените. Всяко преминаване на тази граница в посока увеличаване на излезлите за продажба стоки може да постави заложната къща в нерадостното положение да има значителен брой залежали по рафтовете стоки, което означава и затворени пари, които не „работят”. Това се отнася в значителна степен за по-малките заложни къщи.

Другия проблем на увеличаващия се процент изгорели стоки е, че самите клиенти се лишават от възможността, да ги залагат отново, за да получат бърз кредит от заложната къща. Значителна част от клиентите на заложните къщи разполагат с ограничен до 3-5 вещи избор на вещи за залог и когато тези вещи бъдат продадени от заложната къща, същите тези клиенти няма как да заложат вещи, докато не придобият такава, което особено в настоящата икономическа ситуация е доста проблематично. Така те престават да бъдат активни клиенти и да имат достъп до бързите кредити срещу залог, което не е изгодно нито за заложната къща нито за клиентите.

За това и смятам, че увеличаващото се количество „изгорели” вещи не е никак добра новина за заложните къщи и отразява цялостното икономическо положение в страната ни, а именно намалена покупателна способност, силно затруднен достъп до свежи финансови средства и увеличаващ се брой граждани изпадащи в затруднения да покрият разходите си или да обслужват кредитите си.

понеделник, 2 януари 2012 г.

Как работят заложните къщи?

Общуването ми с различни хора често показва, че голяма част от обществото ни не е наясно с това как реално функционират заложните къщи. Въпреки това трудните в икономическо отношение времена направиха така, че доста хора да видят този тип кредитни институции в коренно различна светлина. Въпреки, че секторът „заложни къщи” в България има до някъде заслужена лоша репутация, дължаща се на голямата част сив бизнес, в действителност това са места, където човек може да получи бърз кредит срещу обезпечение или пък да закупи изгодно някаква вещ. Заслужава си да се разгледат възможностите предлагани от заложните къщи ако имате нужда от някоя от следните услуги:

Бърз потребителски кредит срещу обезпечение

Ако имате нужда от експресен паричен заем, заложната къща предлага експресни потребителски кредити за време и условия, които са без конкуренция в този вид кредитиране. Единственото, което клиентът трябва да направи е да остави за известно време телевизор, пръстен или друга движима вещ, която се приема от съответната заложна къща и срещу това да получи своя бърз кредит. Срещу вещта клиента получава заложен билет с установени главница, лихви, такси и срокове, в които да плати заема и да си получи обратно вещта.

Заложната къща ще съхранява приетите като обезпечение вещи  в своя склад, докато не изтекат сроковете или не платите заема. Ако не можете да платите кредита в пълен размер можете просто да платите лихвата за периода и заложният билет да бъде удължен с нов срок. Ако заема не бъде изплатен в съответните срокове, заложната къща просто ще продаде вещта и отношенията с клиента са чисти и могат да продължат с нови залози при необходимост

Бързи пари срещу продажба на вещ

Друг начин за получаване на бързи пари е вместо да заложи вещта с клиента директно да я продаде на заложната къща. Ако имате ненужни, но използваеми вещи, които по-скоро пречат имате една добра причина да посетите заложната къща и да се освободите от тях в замяна на бързи пари, с които да покриете нуждите си. Не особено удачните подаръци за рождени или именни дни, сватби или годежи могат лесно да се превърнат в парични средства за подпомагане на семейния бюджет. Колкото по-нови и запазени са толкова по-висока цена ще получите за тях.

Място за изгодни сделки 

Освен за бързи кредити заложните къщи са и място, където можете да намерите много и разнообразни стоки на изключително добри цени. Това обикновено поражда в клиентите известно недоверие, но това е в реда на нещата – заложните къщи залагат или купуват движимите вещи на сравнително ниски цени, продават ги за да генерират печалба, като се стараят да предложат атрактивни цени за бързо освобождаване от тези вещи. Целта е получената печалба отново да се реинвестира в покупки или бързи кредити. За това и не трябва да е чудно, че в заложната къща могат да се направят наистина добри сделки.

.