петък, 11 септември 2015 г.

Бързи кредити: Бърз кредит за час - мит или реалност?

Бързи кредити: Бърз кредит за час - мит или реалност?: Огромното разнообразие от стоки, които в момента могат да бъдат открити на пазара е способно да изкуши абсолютно всеки. Това важи както за...

петък, 4 септември 2015 г.

Какво представлява кредитът срещу залог от заложна къща?

Днес в България има толкова банки, че на пръв поглед изглежда, че те без проблем биха удовлетворили нуждите от кредити на всички граждани. Но наред с тези финансови гиганти у нас успешно продължават да работят и редица алтернативни кредитни институции, като все по често срещаните в градовете ни заложни къщи. Доказателство за конкурентоспособността на кредитиращите срещу залог фирми е и фактът, че много от тях започнаха да отварят свои клонове и в други градове, създавайки регионални и национални вериги с няколко десетки заложни къщи. Но защо всъщност хората продължават да заемат пари срещу залог на движими вещи

Всеки човек,дори веднъж взел кредит от заложна къща знае, че това е сравнително скъпо удоволствие. И в сравнение с банковите кредити това е така, но с широко разпространените в страната ни бързи кредити заемът срещу залог е около два пъти по-изгоден. За това и кредитите от заложни къщи заемат средно положение между класическите банкови кредити и бързите кредити. За това и клиентите които бързат, но не желаят да платят прекалено много при неанковите финансови институции избират кредита срещу залог, като най-изгодна алтернатива

Причината услугите на заложните къщи да се ползват със стабилен потребителски интерес е, че тези финансови организации предлагат на клиентите варианти за посрещане на техните парични нужди, които на могат да се предложат от банките. На първо място размерът на заема от заложна къща може да бъде абсолютно всякакъв, докато при банките има долен праг, който обикновено е около 2000 лева. Но в ежедневието си ние се нуждаем изключително рядко от подобни крупни суми и по-често парите от които се нуждаем са колкото да покрием ежедневни битови нужди до заплата – или грубо 100-200, рядко над 300 лева.

Важен фактор за заемателите е и скоростта на отпускане на зами срещу залог. Така например в заложните къщи парите се получават буквално до десет минути след прекрачване на прага на тези учреждения. Естествено при някои видове залог изискващи повече време за оценка и изготвяне на документи, като тези на диаманти и автомобили времето стига и до час, но това са изключения от общото правило. Ако залогът е стандартен – златно бижу, мобилен телефон или лаптоп оценката отнема само няколко минути. При тази скорост на отпускане никой от другите варианти за кредитиране не можа да се сравнява със заемите от заложни къщи.

Друга причина част от българите да предпочитат заложните къщи пред банките е, че банкерите често хитруват и освен атрактивните лихвени условия по кредитите и „забравят“ да споменат разните оскъпяващи го допълнително такси и застраховки. За да се разбере колко точно ще бъде размера на банковия кредит клиентът следва да е доста добре информиран и да знае какво да попита и къде да гледа, за да не бъде неприятно изненадан.Кредитите от заложни къщи в това отношение са значително по-ясни и коректни към клиентите. Дори законът у нас изисква ясно посочване на размерът на лихвите и макар да не са от най-ниските абсолютно точно се знае какъв ще е размерът на оскъпяването. 

Освен това ако при банките договарянето на удължаване на срока на кредита е доволно сложна задача, при кредита срещу залог това е изключително лесно. Просто трябва да се уведоми заложната къща и да се заплатят начислените за изтеклия срок лихви и срокът автоматично се удължава.За пълнота на изложението кредитирането срещу залог е безопасно и за самият кредитор, защото оценката на залаганите вещи се прави на цени значително по-ниски от пазарните. Освен това гарантиращото заема имущество се съхранява в заложната къща, така че ако сумата по кредита не бъде върната то просто тя ще се продаде и загубата ще бъде възстановена.

вторник, 28 юли 2015 г.

НАРЪЧНИК НА КОМИСИОНЕРА ЧАСТ 3-2 КОМУНИКАЦИЯ С КЛИЕНТИТЕ4. Често в работата, поради причини лежащи основно в клиентите /разеяност, пропуснати поради незаинтересованост дати, продадени в следствие на това скъпи за тях вещи и т.н./ възникват недоразумения и конфликти, като мишена на недоволството се явяват най-често служителите в заложната къща.  

Помнете, че въпрeки всичко, и въпреки твърдата убеденост в собствената правота не следва да се впускате в ескалиращи спорове кой е прав, и кой е крив. Търпеливо и спокойно обяснете на човека, че има договор, има дати, пропуснал е доста големия срок на изчакване и в следствие на това вещта му е била продадена. Напомнете му, че при сключване на договора сте му обяснили ясно и подробно правата и задълженията му и евентуалната последица от неизпълнението им. В случай, че вещта му е изкарана за продажба, но още е в заложната къща, му предложете да я купи. Винаги можете да излезете от положение, че се опитвате да помогнете, но от централния офис налагат правилата и нищо не можете да направите. Не поемайте персонална отговорност за случилото се!     
 
За да бъдат избегнати конфликтите си създайте навик да обяснявата на всеки клиент в подробности предимствата на кредита от заложна къща, както и правата и задълженията му по заложния билет. Това е основно задължение на комисионерите, но и консултант продавачите трябва да могат да ги изброят:

А. Срещу залогът на своя движима вещ клиентът получава кредит, който е бърз, само срещу предоставяне на лична карта, без утежняващи процедури, с опция да бъде продължен при плащане на лихва.
Б. Клиентът не губи вещта си, има голям гратисен период след датата на падежа, в която се чака и вещта може да бъде откупена.
В. В случай, че вещта „изгори” клиентът не се чувства задължен понеже отношенията между него и заложната къща са изчистени с продаването на заложената вещ и той винаги може да заповяда отново. Върху този момент е добре да се акцентира, за да не се създава чувството за срам у него и неудобство от следващи залагания.
Г. Не се чувства задължен на приятели и роднини и винаги може да разчита, че в случай на нужда ще ги получи срещу съответен залог.
Д. Кредитът от заложна къща е гъвкава система за кредитиране предлагакща много опции – възможно е плащане само на лихва са различни срокове, да се погаси частично кредита и да се плаща по-малка лихва, например над 500 лв. – минава се на по-ниска лихва от 9% вместо стандартните 10%.
Е. Когато клиент плати дължимата за месеца лихва преди срока на падежа му той не губи дните, които са до падежа, а договорът му се удължава от датата на падежа с нов срок, тачащ от падежа, а не от датата на плащатнето.
Ж. В случай, че клиент предплати една лихва напред преди падежа, но дойде, пак преди падежа на предходната вноска, за да изкара вещта, следва служителят да се обади в централния офис и да поиска промяна и на клиента, който дефакто си е платил лихва напред след консултация се взема само главницата по договора. 
З. Обяснете, че дори човека да не може да дойде може да се впише в заложния билет и второ лице, роднина или приятел, което да има право да получи вещта вместо собственикът и. Което пък дава възможност по този начин да се подпомогне финансово пътуване в чужбина или лечение.

Задължителни обяснения по-заложния билет /след горните обяснения/:
А. Срок по избор на клиента от което зависи и лихвата му
Б. Дълъг гратисен период след падежа - брой дни
В. Възможност за презалагане без да се вади вещта ако няма възможност да се плати цялата дължима сума.
Г. Гарантирано грижлива съхранение на вещите му.

КОГАТО СЕ РАЗЯСНЯВАТ ПРЕДИМСТВАТА НА КРЕДИТИТЕ СЛЕДВА ДА СЕ ИЗХОЖДА ОТ ТОВА КАКЪВ Е ЧОВАКА СРЕЩУ ВАС И ДА МУ ПОДНАСЯТЕ ИНФОРМАЦИЯТА ПО ДОСТЪПЕН ЗА НЕГО НАЧИН!

5. Продавач-консултантите са длъжни да познават в детайли продаваната от тях стока /злато и техника/, технически характеристики, карати, грамажи, ватове, наличие на една или друга екстра, и да могат да обяснат на клиентите си така, че да могата да продадат техниката и да убеди, че залага на най добрата цена. Помощ за това могат да ви окажат както другите продавач-консултанти, с които имате постоянна връзка така и интернет. Не мислете, че сте подготвени за всяка една техника, за да се изгради човек като професионален продавач-консултант са необходими месеци, като самообучението и желанието за самоосъвършенстване са основни предпоставки за това.

Продавач-консултантите са длъжни да излагат стоката която продават и да се грижат за добрия и търговски вид – забърсване на замърсявания, извадени от опаковките, периодично почиствани от прах. Предлагане на златото и сраброто следва да става в добре осветени и подредени витрини върху табли, торсове и др. поставки, за наличието, на които трябва да се грижат и двамата служители в заложната къща. 

Добрия търговски вид и предлагане, съчетано с поднесена по подходящ начин информация, спомага за повечето и по-лесни продажби, което след определен преод от време води до увеличаване на доходите на служителите в конкретния офис.

6. Научете се да запомняте постоянните клиенти по име, и се обръщайте с тях с г-н .... или г-жо ......, без значение от етноса и видимото имуществено състояние. С определени клиенти е допустимо и фамилиарното обръщение, но това е на един по-късен етап след като двете страни са спечелили доверието си. За да се улесни комуникацията между служителите и клиентите те следва да носят и зачислените им нагръдни табелки. По този начин клиента не изпитва неудобство и неувереност как да се обърне към служителя. В процеса на работа служителите понякога научават каква нужда е довела човека при тях – идвайки следващия път може да попитате дали проблемът е решен без да навлизата в подробности. 

7. Запомнете залаганите от клиентите вещи, основно златото им, което в 80% от случаите е едно и също и след като добиете опит в работата с него не е задължително да търкате всеки път – това от една страна показва доверие към клиента, от друга колкото и малко да е отнетото от камъка злато, битува мнението, че се намалява грамажа. И тук отново е ролята на служителита да покажат, че това не е така. Добър вариант на съмняващия се клиент да претеглите златото преди и след пробата, за да види, че няма промяна в грамажа. При най-малкото съмнение обаче в пробата и истинноста на залаганите изделия направете проба!

ОЧАКВАЙТЕ ПРОДЪЛЖЕНИЕ ...............

четвъртък, 9 април 2015 г.

НАРЪЧНИК НА КОМИСИОНЕРА ЧАСТ 3-1 КОМУНИКАЦИЯ С КЛИЕНТИТЕПомнете, че всеки прекрачил вратата на заложната къща е наш потенциален клиент. Като такъв на него му се дължи внимание и уважение като на човек от който пряко зависи Вашата заплата. За да бъде превърнат човека в клиент трябва да съблюдавате  следните доказани от почти десет годишната ми практика в този бранш правила.

1.Не следва да се оставя човек влязъл в заложната къща без внимание. Поздравът „Добър ден” и усмивката моментално скъсяват разстоянието и са предпоставка за по-нататъшно продължаване на комуникацията. Прекрачилият за пръв път прага на заложната къща човек, който няма представа от бизнеса и възможностите, които тези инстититуции му предлагат е неуверен, подозрителен, но и любопитен. След като се огледа къде се намира го попитайте „С какво можем да ви помогнем ?”, но без да досаждате и да му създавате неудобство с вниманието си. В случай, че комисионерът в заложната къща е зает с клиент,  за да не се чувства човека неловко трябва да бъде поет от продавач-консултанта. Работете в екип и не изпускайте клиенти. Дори човекът да не заложи нищо, да не купи нищо, той вероятно един ден ще се върне, но за да се случи това изключително значение има първото впечатление, което е останало у него, а това в 90%  зависи от отношението на служителите, които са го посрещнали.

В тази връзка се научете да оставяте емоциите и тревогите в къщи. Те нямат работа на работното Ви място. Бъдете професиналисти и давайте най-доброто от себе си всеки ден. Помнете, че всеки спечелен клиент е предпоставка за увеличаване на трудовото Ви възнаграждение и условие да изпитвате удовлетворение от добре свършената работа. 

2. Служителите са длъжни да отговарят на всички поставени им въпроси от страна на клиентите, с ясен тон и подробно. Ако трябва повторете и разясняснете втори и трети път, без да показват досада докато клинета разбере. Контролирайте емоциите си, и не проявявайте нервност и раздразнителност в общуването си с клиентите. Проявеното търпение днес ще Ви осигури финансова стабилност утре. И комисионерите и консултант продавачите са длъжни да познават и разясняват предимствата на кредита срещу залог предоставян от заложната къща.

3. Не съдете за клиентите по външния вид, облекло, прическа, хигиенни навици, етническа принадлежност. За Вас те са клиeнти – хора, от които трябва да изкарате пари. Недопустимо е по-какъвто и да е начин да проявате каквито и да е признаци на неодобрение или отвръщение с гримаса, жест или думи. Разбираме, че това в конкретни ситуации е нелека задача, но точно тук изградените навици за общуване ще ви помогнат да излезете от тези ситуации и да спечелите човека срещу Вас. Помнете истинския капитал на една заложна къща са нейните клиенти. За това правете всичко, което е възможно, за да печелите повче от този човешки капитал.

ОЧАКВАЙТЕ ПРОДЪЛЖЕНИЕ ......................