четвъртък, 9 април 2015 г.

НАРЪЧНИК НА КОМИСИОНЕРА ЧАСТ 3-1 КОМУНИКАЦИЯ С КЛИЕНТИТЕПомнете, че всеки прекрачил вратата на заложната къща е наш потенциален клиент. Като такъв на него му се дължи внимание и уважение като на човек от който пряко зависи Вашата заплата. За да бъде превърнат човека в клиент трябва да съблюдавате  следните доказани от почти десет годишната ми практика в този бранш правила.

1.Не следва да се оставя човек влязъл в заложната къща без внимание. Поздравът „Добър ден” и усмивката моментално скъсяват разстоянието и са предпоставка за по-нататъшно продължаване на комуникацията. Прекрачилият за пръв път прага на заложната къща човек, който няма представа от бизнеса и възможностите, които тези инстититуции му предлагат е неуверен, подозрителен, но и любопитен. След като се огледа къде се намира го попитайте „С какво можем да ви помогнем ?”, но без да досаждате и да му създавате неудобство с вниманието си. В случай, че комисионерът в заложната къща е зает с клиент,  за да не се чувства човека неловко трябва да бъде поет от продавач-консултанта. Работете в екип и не изпускайте клиенти. Дори човекът да не заложи нищо, да не купи нищо, той вероятно един ден ще се върне, но за да се случи това изключително значение има първото впечатление, което е останало у него, а това в 90%  зависи от отношението на служителите, които са го посрещнали.

В тази връзка се научете да оставяте емоциите и тревогите в къщи. Те нямат работа на работното Ви място. Бъдете професиналисти и давайте най-доброто от себе си всеки ден. Помнете, че всеки спечелен клиент е предпоставка за увеличаване на трудовото Ви възнаграждение и условие да изпитвате удовлетворение от добре свършената работа. 

2. Служителите са длъжни да отговарят на всички поставени им въпроси от страна на клиентите, с ясен тон и подробно. Ако трябва повторете и разясняснете втори и трети път, без да показват досада докато клинета разбере. Контролирайте емоциите си, и не проявявайте нервност и раздразнителност в общуването си с клиентите. Проявеното търпение днес ще Ви осигури финансова стабилност утре. И комисионерите и консултант продавачите са длъжни да познават и разясняват предимствата на кредита срещу залог предоставян от заложната къща.

3. Не съдете за клиентите по външния вид, облекло, прическа, хигиенни навици, етническа принадлежност. За Вас те са клиeнти – хора, от които трябва да изкарате пари. Недопустимо е по-какъвто и да е начин да проявате каквито и да е признаци на неодобрение или отвръщение с гримаса, жест или думи. Разбираме, че това в конкретни ситуации е нелека задача, но точно тук изградените навици за общуване ще ви помогнат да излезете от тези ситуации и да спечелите човека срещу Вас. Помнете истинския капитал на една заложна къща са нейните клиенти. За това правете всичко, което е възможно, за да печелите повче от този човешки капитал.

ОЧАКВАЙТЕ ПРОДЪЛЖЕНИЕ ......................