четвъртък, 9 август 2012 г.

Как да отворим успешна заложна къща?

Заложните къщи предоставят бърз и лесен начин за получаване на пари в брой, срещу временен залог на вещи и ценности от страна на клиента. Това, че този вид кредитни институции са относително стабилни на фона на световната криза се дължи на факта, че значителна част от хората, оказали се с не добра кредитна история просто нямат достъп до друг вид кредитиране. Една заложна къща може да бъде наистина добър бизнес в днешни дни, но изискват наличието на умения и знания за работата в нея, които не всеки притежава.  Много хора с опит в дребния бизнес правят грешката да вярват, че той може да им бъде полезен при отварянето на заложна къща, което в преобладаващият случай съвсем не е вярно. Кредитирането срещу залог изисква цял комплекс от умения и компетенции, които някои хора притежават по рождение, други натрупват с годините работа, а трети просто не са за този бизнес.

Ежедневната дейност на една заложна къща се състои в предоставянето за оценка и залог на служителите в нея на различни движими вещи. Когато страните се споразумеят за размера на паричния заем се договаря срокът, а от там и лихвата и допълнителните такси.  Естествено кредитът може и да не бъде върнат, за това комисионерът в заложна къща трябва да предложи такава оценка, че да може да изнесе вещта за продажба на цена, на която да бъде продадена бързо. За това и най-важното умение, която трябва да притежава работещият в заложна къща е способността да може да дава правилни и икономически обосновани оценки. Едва ли има човек, който де е в състояние да даде точна пазарна оценка и оценка за залог на всяка една вещ, която се залага, за това и е от съществено значение да бъдат изградени контакти със специалисти в съответната област, с които да могат да се правят консултации. Даването на по-ниски, или пък на по-високи оценки е еднакво вредно и може да доведе до негативни последици за бизнеса.

Желаещият да отвори заложна къща ще трябва да се съобрази с нормативната база и основния нормативен акт касаещ кредитирането срещу залог, а именно Наредбата за дейността на заложните къщи, която регламентира удостоверенията и останалите, документи които следва да бъдат извадени преди започването на дейността на заложната къща. За това и е от значение да се направят консултации с адвокат запознат в детайли с нормативната уредба в тази област, с чиято помощ да бъдат спестени евентуални имуществени санкции по отношение на заложната къща. Парите дадени за правна помощ при отварянето на заложна къща многократно се изплащат в бъдещето под формата на спестени глоби, време и нерви, позволявайки на собственика да се съсредоточи изцяло върху бизнеса си
Важен момент при отварянето на заложна къща е мястото, на което ще се намира. То трябва да има голям човекопоток, възможност за паркиране и по-възможност видимост, от колкото се може по-далече. Лесния достъп до заложната къща, както и обектите, които привличат хора, като големи магазини също са сред факторите определящи успеха. Според много хора мястото, на което ще бъде поставена една заложна къща е от първостепенна важност и трябва да му се отдели максимално внимание. Традиционната реклама, както и тази онлайн, чрез създаването на фирмен сайт също не трябва да се пренебрегва.

Въпреки, че има още доста моменти по отварянето на една успешна заложна къща тези са основните, на които се гради бизнесът . Всеки решил да навлезе в сектора кредитиране срещу залог в България трябва да акцентира върху тях  и да се отнесе внимателно и без да пести време и пари за намирането и получаването на максимално доброто местоположение, обучен персонал и правна помощ за своята бъдеща заложна къща.

Няма коментари:

Публикуване на коментар