вторник, 28 август 2012 г.

Какво можем да заложим в заложната къща?


В последно време, дори за хората имали добри доходи преди кризата става все по-трудно да осигуряват финансови средства по непредвидени и внезапно възникнали проблеми от различно естество – битови сметки, ремонти на жилища и автомобили, разходи за лечение на близък или просто за осигуряване на прехрана на собственото семейство. В подобни ситуации спасителен пояс в морето от проблеми може да стане или банковият кредит или заемът срещу залог от заложна къща. Във втория случай клиентът може да получи пари мигновено, без да се обръща към познати, без да търси поръчители, без да чака одобрение и без да събира камари документи. От него се иска да отговори за себе си на простия въпрос: какво точно да се остави като обезпечение по паричния заем в заложната къща?

Бижутата от благородни метали като най-предпочитан от заложните къщи вариант за залог.

С най-много като процент от общите залози са тези на скъпоценности от злато и сребро. Няма смисъл да посочваме защо това е така. Но ще дадем някои основни разяснения относно особеностите на оценката на този вид вещи в заложните къщи. Заложната къща с редки изключения правени за редовни клиенти приема вещите за залог с презумпцията, че те няма да бъдат откупени от собствениците им и в последствие ще се наложи да ги продаде, за да си върне парите. Това може да отнеме време, през което парите на заложната къща много вероятно няма да работят и заложната къща ще търпи загуби. За това и оценката, която се дава на бижутата от злато и сребро най-често е с известен процент под тази на новите бижута, но в същото време много близко до борсовата цена на златото. Клиентите трябва добре да разбират, че в цената на техните бижута купени като нови има калкулирана значителна добавена стойност изработка и труд, които ги оскъпяват в сравнение с цената на самия благороден метал в тях.

Електрониката – залог, който бързо губи от стойността си.

За всички хора вече е ясно, че електрониката и цифровата техника бързо губят от стойността си. Помните ли за колко лева взехте вашия мобилен телефон миналата година, а проверихте ли колко струва той сега? Разликата може да е в рамките на 50 %. Това което вчера е струвало много, било е актуално и търсено днес вече е морално остарял артикул. За това и носейки дадена вещ в заложната къща клиентът трябва да се съобрази с това, защото то ще бъде взето на първо място предвид от комисионерите оценяващи дадената електроника. За това и за вашия фотоапарат, мобилен телефон, таблет или лаптоп трудно ще вземете повече от половината от цената му като нов в магазина. Но по презумпция работата със заложна къща е изгодна само при внезапна необходимост, от краткосрочен заем за не особено голям период от време, за това едва ли трябва да се съобразявате с фактора максимална оценка.

Автомобилът като вариант за залог.

Въпреки, че е сравнително по-рядка хипотеза внезапно възникналият проблем може ди изисква по-голяма като размер парична сума. Тогава може да се наложи като залог да бъдат предадени мотоциклети, автомобили, камиони, строителна техника, моторни лодки и т.н. Проблемите при залог на автомобил могат да дойдат от посока предпочитанията на повечето заложни къщи да работят предимно с по-малки суми. Друг проблем е мястото за съхранение на този род вещи и допълнителните разходи. Подобни залози в България на скъпи автомобили са по силите на по-големите заложни къщи като например тези от веригата Доверие. Ако клиентът се нуждае спешно от голяма сума за кратък срок то вариантът със залог на автомобил е най-оптимален.

Други движими вещи

Малко са заложните къщи приемащи като залог други освен изброените по-горе вещи. За това преди да пристъпите към залог на нещо по-различно се обадете на избраната за ваш партньор заложна къща и се поинтересувайте дали приема подобни вещи. Може и да рискувате и направо да я занесете в заложната къща като се възползвате от правото си на клиент на вещта да бъде направена напълно безплатна оценка и ако тя представлява интерес да получите срещу нея съответната парична сума.

четвъртък, 9 август 2012 г.

Как да отворим успешна заложна къща?

Заложните къщи предоставят бърз и лесен начин за получаване на пари в брой, срещу временен залог на вещи и ценности от страна на клиента. Това, че този вид кредитни институции са относително стабилни на фона на световната криза се дължи на факта, че значителна част от хората, оказали се с не добра кредитна история просто нямат достъп до друг вид кредитиране. Една заложна къща може да бъде наистина добър бизнес в днешни дни, но изискват наличието на умения и знания за работата в нея, които не всеки притежава.  Много хора с опит в дребния бизнес правят грешката да вярват, че той може да им бъде полезен при отварянето на заложна къща, което в преобладаващият случай съвсем не е вярно. Кредитирането срещу залог изисква цял комплекс от умения и компетенции, които някои хора притежават по рождение, други натрупват с годините работа, а трети просто не са за този бизнес.

Ежедневната дейност на една заложна къща се състои в предоставянето за оценка и залог на служителите в нея на различни движими вещи. Когато страните се споразумеят за размера на паричния заем се договаря срокът, а от там и лихвата и допълнителните такси.  Естествено кредитът може и да не бъде върнат, за това комисионерът в заложна къща трябва да предложи такава оценка, че да може да изнесе вещта за продажба на цена, на която да бъде продадена бързо. За това и най-важното умение, която трябва да притежава работещият в заложна къща е способността да може да дава правилни и икономически обосновани оценки. Едва ли има човек, който де е в състояние да даде точна пазарна оценка и оценка за залог на всяка една вещ, която се залага, за това и е от съществено значение да бъдат изградени контакти със специалисти в съответната област, с които да могат да се правят консултации. Даването на по-ниски, или пък на по-високи оценки е еднакво вредно и може да доведе до негативни последици за бизнеса.

Желаещият да отвори заложна къща ще трябва да се съобрази с нормативната база и основния нормативен акт касаещ кредитирането срещу залог, а именно Наредбата за дейността на заложните къщи, която регламентира удостоверенията и останалите, документи които следва да бъдат извадени преди започването на дейността на заложната къща. За това и е от значение да се направят консултации с адвокат запознат в детайли с нормативната уредба в тази област, с чиято помощ да бъдат спестени евентуални имуществени санкции по отношение на заложната къща. Парите дадени за правна помощ при отварянето на заложна къща многократно се изплащат в бъдещето под формата на спестени глоби, време и нерви, позволявайки на собственика да се съсредоточи изцяло върху бизнеса си
Важен момент при отварянето на заложна къща е мястото, на което ще се намира. То трябва да има голям човекопоток, възможност за паркиране и по-възможност видимост, от колкото се може по-далече. Лесния достъп до заложната къща, както и обектите, които привличат хора, като големи магазини също са сред факторите определящи успеха. Според много хора мястото, на което ще бъде поставена една заложна къща е от първостепенна важност и трябва да му се отдели максимално внимание. Традиционната реклама, както и тази онлайн, чрез създаването на фирмен сайт също не трябва да се пренебрегва.

Въпреки, че има още доста моменти по отварянето на една успешна заложна къща тези са основните, на които се гради бизнесът . Всеки решил да навлезе в сектора кредитиране срещу залог в България трябва да акцентира върху тях  и да се отнесе внимателно и без да пести време и пари за намирането и получаването на максимално доброто местоположение, обучен персонал и правна помощ за своята бъдеща заложна къща.