вторник, 28 февруари 2012 г.

Трябва ли заложните къщи да преследват клиентите залагащи крадени вещи?

Предвид тежката икономическа обстановка и провокираната от това увеличена битова престъпност не е  чудно, че все по-често се случва в заложните къщи да бъдат залагани движими вещи, които са обект на престъпление. Разследващите органи вече имат практика по въпроса и за всяка битова кражба или грабеж първо проверяват заложните къщи за информация. Често задържайки престъпниците те сами признават къде са оставили крадените вещи и тогава полицаите съвсем законно идват в заложната къща и служителите в нея имат два избора – или да предадат вещта с протокол за доброволно предаване или разследващите да изкарат заповед за претърсване и изземване, което не е желателния вариант.

В този случай след изземването на вещта заложната къща претърпява имуществена вреда, която трябва по някакъв начин да бъде възстановена. Тогава един от начините да бъдат възстановени парите от крадците е същите да бъдат осъдени на основание чл 313, ал. 3 от НК.

 За да може обаче заложната къща да се възползва от този наказателен състав трябва да има изрядно попълнена декларация по чл. 14, ал. 3 от Наредбата за дейността на заложните къщи, която да е изрядно попълнена и залогодателят да е декларирал, че вещта е негова. На второ място при доброволното предаване следва да получи копие от протокола за това, в който надлежно да бъде описана вещта. След като има в себе си изрядно попълнен заложен билет и декларация, заедно с протокола се изпраща копие до съответната Районна прокуратура със следния текст:

                                                               ДО РАЙОННА ПРОКУРАТУРА
                                                               ГР ............................................

                                                               ОТ „ЗАЛОЖНИ КЪЩИ ..................” ЕООД,
                                                               ЕИК ................, адрес за кореспонденция:
                                                               Гр. ................., ул. „........................” № ......
                                                               Представлявано от Управителя
                                                               .....................................................................
                      
                                                               ЖАЛБА

Г-н/г-жо Районен прокурор,
На ................2012г. в офис на дружеството в гр. ..........................намиращ се на адрес ул. „.................................” № ....................... е заложена следната движима вещ ..........................................................от лицето................................., ЕГН ................................... от гр. ................................, ул. „................................” № ................ За залога е издаден надлежен заложен билет № .............../......................2012г.. В същия лицето невярно е декларирало, че е собственик на заложената вещ и я е придобило чрез покупка/дарение.

На .............................. става ясно, че въпросната движима вещ, е обект на престъпление по дознание по описа на РУП – ................................. и е предаден на разследващите органи с протокол за доброволно предаване от същата дата.

С така положените подписи под декларацията с невярно съдържание и извършените измамни действия с които сме въведени в заблуждение относно собствеността на въпросната вещ представляваното от мен дружество е претърпяло имуществена вреда в размер на ............................. лв. /............................................................... лева/. С действията си лицето е осъществило състава на чл. 313, ал. 3 от НК, а именно – „(3) (Предишна ал. 2 - изм., ДВ, бр. 10 от 1993 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 92 от 2002 г.) Наказанието по ал. 1 се налага и на онзи, който потвърди неистина или затаи истина в частен документ или съобщение, изпратено по електронен път, в които по изрична разпоредба на закон, указ или постановление на Министерския съвет е специално задължен да удостовери истината, и употреби този документ като доказателство за невярно удостоверените обстоятелства или изявления.”

В конкретния случай, частния документ е декларацията по чл.14, ал. 3 от Наредбата за дейността на заложните къщи, която е приета с постановление на министерски съвет № 40/18.02.2009г.

В тази връзка моля за бъдат предприети действия за установяване има ли налице престъпления по смисъла на НК съгласно така посочените от мен факти и обстоятелства.

Прилагам:
1.                                  Копие от заложен билет и декларация
2.                   Копие от протокол за доброволно предаване

                                                                                           С Уважение:.....................
                                                                                                       /Управител ..................../

Когато имате подобен проблем обаче имайте предвид, че една значителна част от прокурорите в България, не желаят да се занимават с дребни кражби от рода на джиесеми, лаптопи и т.н. и всячески си търсят причина да не изпълняват задълженията си и доста често отказват да образуват наказателни производства насочвайки заложните къщи подали жалбите към решаване на проблемите по исков ред.

Позитивите от това заложните къщи да преследват оставящите им обект на престъпление вещи са в няколко насоки. На първо място подобна масова практика би довела до това, че престъпниците биха се въздържали да оставят ограбеното в заложните къщи и самите те няма да търпят загуби при изземване. На второ място това би показало на обществото, че заложните къщи са против подобни незаконни практики и би премахнало тегнещото върху тях клеймо на депа за крадени вещи.

сряда, 22 февруари 2012 г.

България – лихварство без граници!

Последния месец голям и неочакван играч на пазара на дребни потребителски кредити се появи на пазара. Ако някой си мисли, че това е някоя международна фирма, която е лидер в тази област е в сериозна грешка. Последния лихвар на пазара се казва .......... Мтел! Изглежда гиганта трудно устоява на конкуренцията в телекомуникациите и се е замислил за преориентиране на сферата на дейност. 

По интересно е, че разглеждайки проспекта за отпусканите бързи кредити прави впечатление сумата – до 400 лв. Това е магическата лихварска цифра в България. Вероятно повечето от читателите на блога не разбират за какво става дума, за това ще обясня с 2 думи. Кредитите под 400 лв. не попадат в сферата на действие на Закона за потребителските кредити, тоест всеки отпускащ бързи кредити под тази сума не е длъжен да се съобразява с изискванията за предоставяне на информация на клиента, лихви и т.н. задължителни изисквания, като по този начин отпускащи ги кредитор може да си позволи да съдира по 10 кожи от гърба на клиента за смешни пари, като това би било абсолютно законно от негова страна. За това и до някъде аз лично адмирирам инициативата на министър Дянков за вкарване на ред и в тези най-масови експресни заеми.

В днешно време кредитирането е наука базирана на информацията за клиента. А от къде Мтел ще има такава информация – естествено от собствените си бази данни с абонати. Схемата най-общо ще е следната – плащал си си изрядно фактурата – получаваш бързите пари. Ако обаче си се бавил, нямаш шансове. До тук нищо лошо – имат си информацията – използва я. По интересно е, че навсякъде се афишира, че ще се работи в партньорство с друга кредитна компания, тоест личните ни данни, които сме предоставили за сключване на договор за мобилни телекомуникационни услуги ще стават достояние на други хора, което мен лично не ме кефи. Пък и като знам какви сметки са ми идвали за няма нищо, аз лично не бих препоръчал на никой да се обръща за бърз кредит към тях.

Вече  нищо не може да ме учуди в нашата мила татковина – Мтел стават лихвари, а преди време Райфайзен широко рекламира, че отпуска парични кредити срещу залог на златни бижута – демек стават заложна къща. Но така е в България царството на лихварството – всеки може да се занимава с кредитиране, финансиране, отпускане на заеми и т.н. без значение каква репутация и обществен имидж е налагал в продължение на години.

неделя, 12 февруари 2012 г.

Промените в закона за потребителския кредит „удрят бизнеса на заложните къщи” ?!?!?!?!?

От доста време не съм споменавал в статиите си некадърността и некомпетентността на една значителна част от българските журналисти. Повод отново да пиша за тия пишещи палячовци е  публикация във вестник „Стандарт” носещо гръмкото и предполагащо се сензационно, а значи и продаващо заглавие „Удрят бизнеса на заложните къщи”. По драматизъм и ефектност едва ли подобно заглавие отстъпва на тези за започваща война...........

Но да се върна на темата за тоталната неграмотност по темата за която пише на г-а или г-ца Катерина Иванова. Първата мисъл, която идва на човек прочитайки заглавието, е че има някакви законови промени в Наредбата за дейността на заложните къщи, но за най-голяма изненада изчитайки новината името заложна къща не се среща никъде другаде освен в заглавието.  Новината касае промени в Закона за потребителския кредит, касаещ в огромна степен кредитите от финансови институции, които както съм писал и преди са поне 2-3 пъти по-скъпи от тези на заложните къщи. Тези промени не засягат в никаква степен заложните къщи, по една единствена и много ясна причина: 

Дейността на заложните  къщи не попада под действието на този закон. Дори изрично в своя чл. 4. т. 11. Закона за потребителския кредит, че разпоредбите му не се прилагат за “договори за кредит, при сключването на които потребителят се задължава да предостави като обезпечение вещ за съхранение при кредитора и при които отговорността на потребителя е строго ограничена до предоставената вещ”. Или с други думи, паричните заеми срещу залог на движима вещ отпускани от заложни къщи са извън сферата на приложение на този нормативен акт.

Така, след като се изясни, че това не касае заложните къщи мен повече ме вълнува въпроса за това, защо в заглавието на новината са споменати именно те? Има няколко възможности. Първата е авторката в търсене на сензация и поради неразработване на темата в дълбочина да е драснала заложни къщи в заглавието, просто за да наблегне на евтината сензация. А както журналята /названието журналист е неуместно за по-голямата част от „пишещите братя”/ много добре знаят думите „заложна къща” събуждат интереса на читателя защото са гаранция за скандал, сензация, престъпление, измама и т.н. И какво се оказва когато един човек прочете статията остава с впечатлението, че заложните къщи ще бъдат ударени от закон, и вече няма да отпускат кредит при 600% лихва. Вместо да назоват истинските кожодери, а именно финансовите институции отпускащи бързи кредити, за такива се обявяват заложните къщи. Втората възможност е това внушение да е било отправено нарочно, което е вероятно предвид поръчковия характер на българските медии, но може да си е и резултат на засилващата се тенденция на жълто, неграмотно писане в родната преса.

Без значение обаче от причините това е поредното доказателство за ниското качество на работа на българските медии, в които новините не се проверяват, а се крадат, препечатват, скълъпват и каквото и да бъде публикувано, то цели само и единствено манипулиране на обществено мнение.

четвъртък, 2 февруари 2012 г.

Заложни къщи: Въпроси за заложните къщи

Заложни къщи: Въпроси за заложните къщи: В настоящата страница, ще отговарям на въпроси на читатели на блога, които касаят темата "заложни къщи". Доколкото мога разбира се. Въпросите можете да ми изпращате на имейл zkdoverie.belev@gmail.com. По-долу съм направил извадка от някои от въпросите задавани ми както от колеги, така и от клиенти. На много от въпросите, касаещи фирмени тайни и ноу-хау си запазвам правото да не отговарям. Надявам се да проявите разбиране. :)

сряда, 1 февруари 2012 г.

Рик Харисън за тайните на успешната заложна къща

Рик Харисън е собственик на заложна къща в Лас Вегас и звезда от риалити шоуто на History Channel – „Pawn Stars”, превеждан у нас като „Спецове в заложната къща”. Самия той споделя, че откакто е бил млад е имал невероятната способност, да продава различни неща, дори и такива, за които е смятал, че няма как да бъдат продадени. В днешно време тези му способности са спомогнали той да е една от най-големите телевизионни звезди в САЩ. Заедно с баща си Ричард Харисън, синът си Кори и семейния приятел Остин Ръсел – Chumlee, дават на милионна зрителска аудитория възможността да надникне зад кулисите на работата в заложни къщи в притежавания от тях семеен бизнес -  Gold & Silver Pawn Shop.

Дебюта на реалитито Pawn Stars е през 2009г. и в момента е предаването с най-висок рейтинг по History Channel, и едно от най гледаните по кабелните телевизии със средно около 5 000 000 зрители седмично. Също така съвсем скоро Рик Харисън издаде и своята книга - ''License to Pawn: Deals, Steals and My Life at the Gold and Silver'', която поне можем да си помечтаем да се издаде на български. :)

Един от най-често задаваните въпроси на Рик е за това каква е тайната на успеха му? Почти винаги той отговаря със следните съвети за успешен бизнес на една заложна къща:

Бъдете различни и уникални! Като собственик на малък бизнес с голяма конкуренция, всяка заложна къща трябва да реши с какво да бъде различна. Докато предлагахме стандартните за всички неща в заложната къща, ния бяхме едни от многото, едва когато започнахме да приемаме в залог вещи, които другите не приемаха станахме различни и увеличихме клиентите си.

Научете се да преговаряте. Никога не вкарвайте сантимент в оценката на дадена вещ, без значение колко ви харесва субективно. Преговорите относно определянето на цената на залога не трябва да бъде емоционален процес и никога не трябва служителят първи да назовава цената, за да не даде заложната къща по-висока цена отколкото реално клиентът търси.

Предлагайте нещо, което никой друг не прави! Рик споделя опита си как през 90-те години търси гуми за своето ATV и не може да намери. Когато накрая открива производител купува 20000 и ги разпродава бързо и без проблеми. Така че следващият път, когато търсите нещо, но не можете да го откриете, си спомнете, че това е пазар, който чака да бъде разработен.

Индивидуалното отношение към всеки клиент в заложната къща. Всеки който работи за мен трябва да вижда в клиента личността, а не портфейла. Да си мил и учтив с клиентите отнема минута, но носи огромни ползи за бизнеса. Не съдете и по външния вид за банковата сметка. Практиката показва, че подобни прибързани оценки за клиентите на заложни къщи много по-често отколкото ни се иска са грешни.