събота, 25 януари 2014 г.

Заложните къщи търгуват с отпадъци …..WTF?Понеже живеем в държава, в която за всичко са виновни комунистите и заложните къщи даже учудващо дълго време последните не бяха пречили на никого. Последните хора, които обвиняваха българските заложни къщи за несполуките си в бизнеса бях златарите, но както се оказа не заложните къщи, а намалената покупателна способност в следствие кризата е причината за намалените им обороти.

В медиите излязоха няколко статии обвиняващи кредитиращите срещу залог институции в това, че са започнали да търгуват със скрап от черни и цветни метали. Даже фирми занимаващи се с изкупуването на отпадъци били сезирали ресорния министър. Няма как да коментирам подобен сигнал по друг начин освен като грандиозна глупост и липса на връзка с действителността. И веднага ще се аргументирам защо смятам, че това няма как да бъде истина.

На първо място за назапознатите заложните къщи печелят от две пера – основно лихви по парични заеми и второстепенно – продажба на „изгорели” вещи. В статиите се твърди, че заложните къщи залагат метални отпадъци, която клиентите не откупуват. Какво би правила една нормална заложна къща с подобен залог. На първо място не може да спечели от лихвата, тъй като както се твърди залогодателят не си я взема обратно. На второ място какъвто и да е метален отпадък заема много място, а предвид ниската цена на килограм може срещу залог от няколко десетки лева да задръсти целия склад на заложната къща, нещо което никой нормален собственик не би допуснал.

Още по странно е като реши заложната къща да се освободи от подобен залог какво би направила с него? Ами ще го продаде на лицензирана фирма, точно като тия които се оплакват защото никоя българска заложна къща няма лицензи да търгува с такива отпадъци и няма дори транспорта до съответните места за преработка или пък възможност да го изнесе самостоятелно извън страната.

На трето място е чудно каква би била мотивацията на един човек желаещ да се освободи от метални отпадъци да иде в заложна къща и да вземе поне два пъти по-малко пари, вместо да ги предаде за максимална цена на съответната лицензирана фирма. Подобно действия няма и грам логика, но за някои хора в бизнеса с метални отпадъци може би има. Вместо да се огледат в собствените си редове и да видят колко нелегални пунктове има, те решават да си търсят някакви измислени врагове в лицето на българските заложни къщи, които и идея си нямат да се занимават с изкупуване на боклуци.

Чл. 23 и чл. 26 от НДЗК | Адвокат Лазар Белев

Чл. 23 и чл. 26 от НДЗК | Адвокат Лазар Белев