четвъртък, 19 януари 2012 г.

Секторът заложни къщи в България

Българския сектор заложни къщи претърпя през последните 3 години изключително динамично развитие и в момента на пазара има около 750 участника с около 1200 обекта, като бройката остава сравнително постоянна – от пазара отпадат едни и се появяват нови участници. Тези цифри са по данни от търговския регистър и включват лицата, които официално са регистрирали фирмите си като дружества отпускащи парични заеми срещу залог. Предвид тази цифра може да се приеме, че има поне още толкова субекти извършващи кредитиране срещу залог, но маскирани под други организационни форми като оказиони , кредитни къщи, обменни бюра, златарски ателиета, частно лихварство и т.н. 

За страничния наблюдател често остава впечатлението, че има бум на заложни къщи и се отварят масово, което в действителност се дължи на това, че този бизнес не е за всеки и заложни къщи се откриват и закриват ежемесечно създавайки впечатлението за истински бум. Този привиден „бум” насочи вниманието на много инвеститори към кредитирането срещу залог и множество капитали, останали без възможност за движение в предишните си пазарни ниши, насочиха вниманието си към него. Показателен  е фактът, че дори преди време една от водещите български банки – Райфайзен реши да кредитира срещу залог на златни бижута, а доколко това е законно е друг въпрос. Значителни финансови потоци се насочиха към заложните къщи и ............... голяма част от инвеститорите търсещи бързи печалби загубиха парите си смятайки, че бизнесът заложни къщи е лесен и бързодоходен.

Кредитирането срещу залог никога не е било лесно начинание, нито пък бързо доходно, а в последните години става и все по-трудно. Преди да се решите да инвестирате в заложна къща си помислете над горепосочените цифри за броя участници и обектите им. Дали пък заложните къщи не се очертават като пазарна ниша с огромна за българските стандарти конкуренция, където могат да оцелеят само най-подготвените?  Дали не е и един от секторите с най-строга регулация и проверки? Това са два въпроса, които повечето инвеститори ламтящи за бързи печалби не си задават. А трябва. Защото да се впуснеш в динамичния свят на кредитирането срещу залог, без да помислиш много сериозно, прилича на скок по бански в река с 4 – метрови крокодили и шанса да стигнеш до другия бряг е почти илюзорен.

Е, за да не обезкуражавам решилите да скочат, ще кажа, че всеки е свободен да опита, но без задълбочени познания за това как работят заложните къщи, без анализ на конкурентната среда и стабилно финансиране това начинание е обречено на неуспех.  Доказват го стотиците краткосъществували и вече изчезнали и продължаващи да чезнат от пазара заложни къщи нароили се от началото на Световната финансова криза. Въпреки написаното от мен заложни къщи – еднодневки ще продължат да се появяват и също толкова бързо да изчезват и това ще продължи докато инвеститорите в тях узреят за мисълта, че никъде няма лесно и като във всеки друг бизнес и този изисква много познания и труд.

Няма коментари:

Публикуване на коментар