петък, 13 януари 2012 г.

Защо всъщност увеличаващите се постъпления от продажби в заложните къщи са лоша новина?

В сектора заложни къщи напоследък се забелязва увеличаващ се брой движими вещи, които излизат за продажба, поради това, че собствениците им не могат или не виждат смисъл от откупуването им. На първо четене за обикновения гражданин това означава, че заложните къщи ще реализират значителна печалба от продажби. Така си мислят и повечето собственици на заложни къщи, а по-странното е, че дори се радват на този факт.

Вероятно вече повечето читатели на тази статия се питат: Къде е промотираната в заглавието лоша новина за заложните къщи? Веднага ще отговоря - лошата новина е, че макар в краткосрочен план заложните къщи да генерират по-голям процент печалба от перото продажби на „изгорели” стоки в дългосрочен план това ще повлияе негативно на перото приходи от лихви и такси, което е основното в бизнеса с кредитиране срещу залог. Всеки професионалист в сферата на заложните къщи знае, че здравословния баланс между откупени и „изгорели” стоки е в съотношение не повече от 80/20 в полза на откупените. Всяко преминаване на тази граница в посока увеличаване на излезлите за продажба стоки може да постави заложната къща в нерадостното положение да има значителен брой залежали по рафтовете стоки, което означава и затворени пари, които не „работят”. Това се отнася в значителна степен за по-малките заложни къщи.

Другия проблем на увеличаващия се процент изгорели стоки е, че самите клиенти се лишават от възможността, да ги залагат отново, за да получат бърз кредит от заложната къща. Значителна част от клиентите на заложните къщи разполагат с ограничен до 3-5 вещи избор на вещи за залог и когато тези вещи бъдат продадени от заложната къща, същите тези клиенти няма как да заложат вещи, докато не придобият такава, което особено в настоящата икономическа ситуация е доста проблематично. Така те престават да бъдат активни клиенти и да имат достъп до бързите кредити срещу залог, което не е изгодно нито за заложната къща нито за клиентите.

За това и смятам, че увеличаващото се количество „изгорели” вещи не е никак добра новина за заложните къщи и отразява цялостното икономическо положение в страната ни, а именно намалена покупателна способност, силно затруднен достъп до свежи финансови средства и увеличаващ се брой граждани изпадащи в затруднения да покрият разходите си или да обслужват кредитите си.

Няма коментари:

Публикуване на коментар