неделя, 12 март 2017 г.

НАРЪЧНИК НА КОМИСИОНЕРА ЧАСТ 3-3 КОМУНИКАЦИЯ С КЛИЕНТИТЕС настоящата статия слагаме края на поредицата публикации свързани с комуникацията между комисионерите и клиентите. :)

8. Продавач консултантите не следва да отказват да залагат техника освен, когато тя тотално не става за нищо. Тук е ролята да се прецени дали човека е дошъл да се отърве срещу някаква сума от боклуците в къщи или е в нужда. Може да бъдат давани и много ниски цени, но без да се отнасяте с насмешка и досада. Показвайте, че искате да помагате всячески, но просто има установени правилата и цени и Вие на можете да се отклонявате от тях. Не карайте хората да се чувстват неудобно – обяснявайте защо не можете да заложите исканата от тях вещ, и им предлагайте варианти да заложат нещо друго. Обяснявайте, че можа да се залага всичко, което работи и е годно.

С времето цената на техниката по ред причини пада, и е възможно ваши редовни клиенти да получат за залаганата от тях вещ по-малко пари отколкото са получили предишния път и това да предизвика недоволството им. Търпеливо обяснете, че вече е излязла нова техника, модела, който те залагат, е стар, с времато цената пада поради амортизация и че такива са указанията от централния офис. Винаги се отнасяйте вежливо и обяснявайте подробно.

9. При залог винаги питайте, колко пари търси клиента и в зависимост от това се ориентирайте как да продължите комуникацията. Ако цената е по-ниска от тази, която вие можете да дадете, приемете вещта, попитайте за срока, за който би искал да го заложи, разяснете му коя е крайната дата, колко след нея се чака, попитайте дали иска да има и второ лице, което да може да взема вещта вместо него. Разговаряйте с клиента докато пускате договорите, обяснявайте защо трябва да подпише договорите и декларацията, че това е законово изискване. Напомняйте му да пази договора си и че издаването повторно на заложен билет се таксува допълнитено и че съдържа важна информация за това до кога е валиден договора. Комуникирайте с клиента докато работите, не допускайте моменти на неловко мълчание, създава се лошо впечатление.

10. Подчертано внимателно се отнасяйте със залаганите от клиентите вещи. Опаковайте ги по възможност пред тях и ги транспортирайте внимателно до склада. За клиентите залаганите вещи са ценни, независимо от това каква оценка сте дали за тях. Това създава доверие във Вас и внушава сигурност в отношенията между клиента и заложната къща.

11. Обслужвайте клиентите бързо и вежливо. Не допускайте образуване на опашки, това ги изнервя, а и доста често хората се срамуват да ги виждат че залагат, притеснявайки се, че другите, които ги видят евентуално, ще помислят, че са с влошено материално положение. Тези хора се познават по нервното държане и бързането. Обслужете ги с предимство за да им спестите неудобството, Обслужвайте бързо и клиенти с недобри хигиенни навици, бременни, с плачещи деца и всички други категории клиенти, които по някакъв начин биха накарали останалите да изпитат неудобство.

12. Работете със заучени реплики. Прочетете няколко пъти настоящата инструкция и си изградете модел на комуникация и отговаряне на поставените ви въпроси. Неувереността ви по някой въпрос създава недоверие в клиентите, невъзможността да отговорите, мълчанието и видимото смущение и объркване от зададен въпрос говорят за липса на професионализъм. Във всеки момент работете върху комуникативността си. Но най – важното е да изпитвате увереност в себе си, в собствените знания и доверие към другия човек от екипа ви. Това са неща които се учат и усъвършенстват на работното Ви място. Не възприемайте работата си като занимание от 9 до 18 часа, където трябва да преседите определен брой часове и два пъти месечно да получавате определена сума пари като работна заплата. 

Работното ви място предлага възможности да се учите, да комуникирате, да работите и показвайки желание да се развивате да получавате доходи, които да покриват нуждите на Вас и Вашето семейство. Ако сутрин тръгвате с различна от тази нагласа към работното си място и мислите, че това ще бъде поредния скучно прекаран ден за да получите заплата Вашето място не е в заложната къща!

Примерни реплики:
В зависимост от поздрава, „Добър ден” или „Здравейте” /макар и неформално все пак звучи по-уважително от „Здравей”. ЗАДЪЛЖИТЕЛНО СЕ УСМИХВАЙТЕ!!!
След като клиента се ориентира в обстановката го попитайте, „С какво мога да ви помогна?” . Когато каже за какво е  дошъл– дали да заложи, дали да продаде, дали да купи или просто да разгледа предприемете действия в зависимост от отговора. Ако клиента е за първи път се отнасяйте с подчертано уважение и внимание към него, за да се върне отново. Ако купува отговорете „Веднага ще ви покажа”, Ако залага „Дайте да погледна” или „Поставете вещта там за да я проверя” Ако се пробва дадена стока се отнасяйте внимателно към проверката и в случай че тя не става за залог отговорете „Съжалявам, но стоката /смартфон, телевизор, уредба и т.н., не работи нормално и не мога да я приема за залог/.” Дори след това да последва негативна реакция, продължете да се държите учтиво с клиентите, и им предложете да донесат нещо друго. В случай, че не бъде постигнато съгласие за цената и въпреки усилията си да се обосновете защо не можете да дадете по-висока цена кажете на клиента „Съжалявам, че не се договорихме, благодаря, че се обърна към нас, и ако някъде не получиш по-добра цена, винаги можеш да дойдеш отново” И задължително му подайте ръка и се усмихнете. Така човека няма да остане с лоши чувства към Вас и най-вероятно ще се върне съгласен с предлаганите условия. В този случай не си позволявайте в никакъв случай коментари от рода на „Аз какво ти казах” и т.н.!

НАКАРАЙТЕ КЛИЕНТЪТ ДА СЕ ЧУВСТВА ВАЖЕН, БЕЗ ЗНАЧЕНИЕ КАКЪВ Е. ТОВА НЕ СТРУВА ПОЧТИ НИКАКВИ УСИЛИЯ ОТ ВАША СТРАНА, НО ЩЕ ВИ ДОНЕСЕ МНОГО ДИВИДЕНТИ ЗА В БЪДЕЩЕ!!!


Вижте още статии по темата:
1. НАРЪЧНИК НА КОМИСИОНЕРА ЧАСТ 3-1 КОМУНИКАЦИЯ С КЛИЕНТИТЕ 
2. НАРЪЧНИК НА КОМИСИОНЕРА ЧАСТ 3-2 КОМУНИКАЦИЯ С КЛИЕНТИТЕ


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Авторът на настоящата статия адвокат Лазар Белев е специалист с над десет годишен опит в областта на консултирането по въпросите свързани с всички аспекти на дейността на заложните къщи. Предлага пълния спектър от консултантски и юридически услуги - от регистрацията на Вашата заложна къща съгласно действащата към момента в страната законова база, през организацията на дейността, обучението и софтуерното обезпечаване до контрола над работата и лоялността на персонала. За повече информация и контакти посетете неговия сайт - http://advokatbg.net/


неделя, 26 юни 2016 г.

Как да създадем лоялни клиенти на заложната къща?

В днешната статия ще посоча някои от работещите методи за бизнес отношения с клиентите, които да повишат степента на задържане и лоялността към съответната заложна къща. На първо място обаче следва да се отговори на въпросът „Кои са клиентите на заложните къщи?“. Потребители на услугите на една заложна къща са хората, които се нуждаят бързо от някаква парична сума и са готови да предоставят лична вещ като залог, за да получат така необходимите им финанси.


Какво принуждава тези хора да търсят парични земи? 


Причините могат да бъдат най-различни – закъснение на работна заплата, нужда от бързи пари за медицински услуги, липса на пари за обслужване на вноска по банков кредит и т.н. Сред клиентите на заложните къщи могат да се срещнат хора с най-различен социален статус. Такива са и студентите и студентите, и пенсионерите, бизнесмени и обикновени работници и служители. Това което обединява всички тях е нуждата от бързи пари за удовлетворяване на техните потребности. И всеки клиент желае освен да получи бързо нужната му сума и това да стане при изгодни за него кредитни условия – това са двете ключови условия, които следва да изпълни една заложна къща, за да отговори на изискванията поставяни от потребителите на тяхната услуга.


Какво са петте елемента, които са безусловно необходими на една заложна къща, за да привлече нови клиенти и да запази постоянните?

  • На първо място високо квалифициран персонал.
  • На второ изгодни спрямо конкурентите условия за кредитиране
  • На трето професионално оценяване и добри условия за сигурно съхранение на заложеното имущество.
  • Бързо и точно попълване на документите при отпускане на паричните заеми.
  • Създаване на лични отношения между служителите и клиентите.

При днешните жестоки пазарни условия, човешкият ресурс играе ключова роля в успеха на една организация, определя нейната конкурентоспособност и перспективи за развитие. Заложните къщи не са изключение от това правило. Доколкото няма училища произвеждащи професионални кадри за работа в заложни къщи то обикновено се назначават хора без опит, които минават през курсове на обучение вътре в самите къщи. При правилен подход към обучението комисионер с добра квалификация може да се обучи за около месец, но за да стане той пълноценен служител са необходими около 4-6 месеца работа под надзора на опитен служител.


Високо квалифицирания оценител винаги бързо и точно определя автентичността, продажната стойност и цената на залог на оставяната при него движима вещ. Но това още не е всичко. Нужно е освен това да предложи изгодни условия на клиента и бързо да изготви документите за залога. Към настоящия момент много малко от заложните къщи в България развиват различни методи за привличане на нови и задържане на старите клиенти. При това не става дума за смекчени лихвени условия, като ниски лихви и по-дълги кредитни срокове. Вече не е рядкост в заложната къща да предложната при залог карта, с която клиента да получи отстъпка при повторно ползване на кредит срещу залог. Самите кредитни планове на заложната къща стават все по-сложни и отчитат както размера на кредита и срока на погасяване, така и кредитната история на клиента в заложната къща и други условия позволяващи постоянните клиенти да получават значителни като процент облекчения на вноските им.


За да могат клиентите да бъдат бързо обслужени уважаващите себе си заложни къщи използват специализирани софтуерни продукти. Няма да обсъждам подробно качествата на софтуерните продукти за заложни къщи, които са налични на българския пазар, а само ще отбележа, че програмата за работа е важен инструмент спомагащ повишаването на качеството на обслужване. При използването на софтуер за работата на заложна къща, комисионерът може бързо и ефективно да внесе в базата данни информацията за клиента, а програмата да изчисли дължимите от клиента лихви и такси, съгласно избрания срок. След като клиента даде съгласие, че сумата го устройва с едно натискане на бутон програмата автоматично оформя заложния билет и съпътстващите го фискални документи, като по такъв начин оформянето на документацията отнема около минута, като също така автоматично може да изчисли и отстъпката която клиента ползва по критерия за лоялност интегрирана в програмата.


При така изложените обстоятелства основните методи за спечелване на лоялността на старите клиенти и привличането на нови са:
  • Разузнаване на пазара и предложенията на конкурентните заложни къщи и създаването и предлагането на индивидуални предложения за погасителни планове.
  • Обучение и повишаване на квалификацията на служителите
  • Осигуряване на бързо и максимално оптимизирано отпускане на паричния заем срещу залог
  • Въвеждане на програма за отстъпки за постоянните клиенти
  • Въвеждане на индивидуален план за всеки клиент, като се има предвид кредитната му история в заложната къща, неговите изплатени заеми, процентът на „изгорели“ вещи, средния срок на договора и т.н.


Вижте още статии по темата:
1. НАРЪЧНИК НА КОМИСИОНЕРА ЧАСТ 3-1 КОМУНИКАЦИЯ С КЛИЕНТИТЕ 
2. НАРЪЧНИК НА КОМИСИОНЕРА ЧАСТ 3-2 КОМУНИКАЦИЯ С КЛИЕНТИТЕ


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Авторът на настоящата статия адвокат Лазар Белев е специалист с десет годишен опит в областта на консултирането по въпросите свързани с всички аспекти на дейността на заложните къщи. Предлага пълния спектър от консултантски и юридически услуги - от регистрацията на Вашата заложна къща съгласно действащата към момента в страната законова база, през организацията на дейността, обучението и софтуарното обезпечаване до контрола над работата и лоялността на персонала. За повече информация и контакти посетете неговия сайт - http://advokatbg.net/

петък, 8 април 2016 г.

Значение на софтуера за работата на заложната къща

В днешната статия ще засегна една тема, която няма как да не вълнува всеки един собственик на заложна къща. Това са начините, по които служителите на една заложна къща злоупотребяват с положението, което заемат и накратко, доколкото вариантите за злоупотреби са много, да дам съвети как управителите да се борят с това грозно явление. Кражбите и злоупотребите в заложна къща са сериозен проблем, за решението на който е необходимо да се вземат определени мерки за ограничаването му от собственици на бизнес свързан с кредитиране срещу залог. 

За да се започне борба със злоупотребите, първо трябва същите да бъдат или открити или да бъдат предвидени. Проблемът на локализирането произтича от това, че престъпниците и зложелателите не са външни на заложната къща лица, а вътрешни хора, на които са делегирани права и отговорности да оперират с финансови средства, които дори е напълно възможно с години да са били честни и коректни и да са спечелили пълното доверие на работодателя. 

Правило № 1! Ще ви се наложите да организирате „лов“ за злоупотреби на собствените Ви служители. 

Ако до сега не сте го правили значи е крайно време да започнете, а ако го правите значи поне веднъж сте се парили от машинациите на някой подчинен или сте от рядката порода далновидни хора, които смятат, че да се довериш няма нищо лошо, но задължително това доверие трябва да бъде подкрепено с проверки или както казват руснаците „Доверяй, но проверяй!“. Тук правилният и взискателен подбор на комисионери, е първата крачка, която ще Ви позволи да намалите вероятността от злоупотреби и ще подобри качеството на обслужването. Дори и да имате невероятния късмет да попаднете на комисионер с опит и добро име, който не е завлякъл предишния си работодател, то задължително ще следва да се осъществява контрол над работата му. Парадоксално, но не камерите и микрофоните в офиса са най-доброто средство за това. Най-добрият инструмент е специализираният и добре усвоен за работа софтуер, който може да бъде незаменим контрольор и помощник в работата на всяка една заложна къща. 

Как специализирания софтуер ще Ви позволи да контролирате действията на своите служители и ще ограничи възможностите им за кражби и други форми на злоупотреба?

На първо място посредством ограничаване правата на комисионерите, които са изключително важни фигури в заложната къща. Те правят оценките на залаганите вещи, обясняват на клиентите лихвените условия, отпускат паричните заеми и оформят заложните билети. Посредством софтуера за заложна къща се ограничават правата им да правят промени в кредитните условия, да променят условията за оценка на заложените вещи /особено актуално при златото/, да редактират условията по вече пуснати заложни билети, както и да правят отстъпки за клиенти които са „техни хора“ и не отговарят на условията на съответната заложна къща за подобни дискаунти. Ако не могат да правят това, то и вероятността да направят злоупотреба в това направление са ограничени.

На второ място с качествена програма за работа на заложна къща записва всяко едно действие от определен ползвател, влязъл в системата, по такъв начин собственикът може да контролира както действията на комисионер, така и например на упълномощения да го контролира ръководител на офис или група офиси. 

Настоящата статия има за цел само и единствено да посочи преимуществата на софтуерното обезпечаване на дейността на една заложна къща и помощта която оказва в контрола на работата. Нарочно не са посочени примери за това как служителите крадат от заложната къща, доколкото и самите служители и собствениците на заложни къщи достатъчно добре знаят как се случва това. Целта е да се подчертае важната роля на специализирания софтуер за заложната дейност. 

Като заключение ще посоча, че всяка българска заложна къща има свое собствено виждане за това как следва да се води борбата със злоупотребите и кражбите в тях. Има практики за проверка на всеки извършен залог, проверки с подставен клиент, но по мнение на автора това макар и ефективно в някаква степен е прекалено енергоемко, особено за малките заложни къщи, където вместо собствениците да се съсредоточат върху бизнеса и новите идеи, които да им помогнат да се развиват. А добрия софтуер в значителна, макар и не в пълна, степен спомага за осъществяването на контрол и намаляване на възможността да се реализират различни форми на мошеничество от страна на служителите в заложните къщи. 

Вижте още по темата:

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Авторът на настоящата статия адвокат Лазар Белев е специалист с десет годишен опит в областта на консултирането по въпросите свързани с всички аспекти на дейността на заложните къщи. Предлага пълния спектър от консултантски и юридически услуги - от регистрацията на Вашата заложна къща съгласно действащата към момента в страната законова база, през организацията на дейността, обучението и софтуарното обезпечаване до контрола над работата и лоялността на персонала. За повече информация и контакти посетете неговия сайт - http://advokatbg.net/

петък, 11 септември 2015 г.

петък, 4 септември 2015 г.

Какво представлява кредитът срещу залог от заложна къща?

Днес в България има толкова банки, че на пръв поглед изглежда, че те без проблем биха удовлетворили нуждите от кредити на всички граждани. Но наред с тези финансови гиганти у нас успешно продължават да работят и редица алтернативни кредитни институции, като все по често срещаните в градовете ни заложни къщи. Доказателство за конкурентоспособността на кредитиращите срещу залог фирми е и фактът, че много от тях започнаха да отварят свои клонове и в други градове, създавайки регионални и национални вериги с няколко десетки заложни къщи. Но защо всъщност хората продължават да заемат пари срещу залог на движими вещи

Всеки човек,дори веднъж взел кредит от заложна къща знае, че това е сравнително скъпо удоволствие. И в сравнение с банковите кредити това е така, но с широко разпространените в страната ни бързи кредити заемът срещу залог е около два пъти по-изгоден. За това и кредитите от заложни къщи заемат средно положение между класическите банкови кредити и бързите кредити. За това и клиентите които бързат, но не желаят да платят прекалено много при неанковите финансови институции избират кредита срещу залог, като най-изгодна алтернатива

Причината услугите на заложните къщи да се ползват със стабилен потребителски интерес е, че тези финансови организации предлагат на клиентите варианти за посрещане на техните парични нужди, които на могат да се предложат от банките. На първо място размерът на заема от заложна къща може да бъде абсолютно всякакъв, докато при банките има долен праг, който обикновено е около 2000 лева. Но в ежедневието си ние се нуждаем изключително рядко от подобни крупни суми и по-често парите от които се нуждаем са колкото да покрием ежедневни битови нужди до заплата – или грубо 100-200, рядко над 300 лева.

Важен фактор за заемателите е и скоростта на отпускане на зами срещу залог. Така например в заложните къщи парите се получават буквално до десет минути след прекрачване на прага на тези учреждения. Естествено при някои видове залог изискващи повече време за оценка и изготвяне на документи, като тези на диаманти и автомобили времето стига и до час, но това са изключения от общото правило. Ако залогът е стандартен – златно бижу, мобилен телефон или лаптоп оценката отнема само няколко минути. При тази скорост на отпускане никой от другите варианти за кредитиране не можа да се сравнява със заемите от заложни къщи.

Друга причина част от българите да предпочитат заложните къщи пред банките е, че банкерите често хитруват и освен атрактивните лихвени условия по кредитите и „забравят“ да споменат разните оскъпяващи го допълнително такси и застраховки. За да се разбере колко точно ще бъде размера на банковия кредит клиентът следва да е доста добре информиран и да знае какво да попита и къде да гледа, за да не бъде неприятно изненадан.Кредитите от заложни къщи в това отношение са значително по-ясни и коректни към клиентите. Дори законът у нас изисква ясно посочване на размерът на лихвите и макар да не са от най-ниските абсолютно точно се знае какъв ще е размерът на оскъпяването. 

Освен това ако при банките договарянето на удължаване на срока на кредита е доволно сложна задача, при кредита срещу залог това е изключително лесно. Просто трябва да се уведоми заложната къща и да се заплатят начислените за изтеклия срок лихви и срокът автоматично се удължава.За пълнота на изложението кредитирането срещу залог е безопасно и за самият кредитор, защото оценката на залаганите вещи се прави на цени значително по-ниски от пазарните. Освен това гарантиращото заема имущество се съхранява в заложната къща, така че ако сумата по кредита не бъде върната то просто тя ще се продаде и загубата ще бъде възстановена.

вторник, 28 юли 2015 г.

НАРЪЧНИК НА КОМИСИОНЕРА ЧАСТ 3-2 КОМУНИКАЦИЯ С КЛИЕНТИТЕ4. Често в работата, поради причини лежащи основно в клиентите /разеяност, пропуснати поради незаинтересованост дати, продадени в следствие на това скъпи за тях вещи и т.н./ възникват недоразумения и конфликти, като мишена на недоволството се явяват най-често служителите в заложната къща.  

Помнете, че въпрeки всичко, и въпреки твърдата убеденост в собствената правота не следва да се впускате в ескалиращи спорове кой е прав, и кой е крив. Търпеливо и спокойно обяснете на човека, че има договор, има дати, пропуснал е доста големия срок на изчакване и в следствие на това вещта му е била продадена. Напомнете му, че при сключване на договора сте му обяснили ясно и подробно правата и задълженията му и евентуалната последица от неизпълнението им. В случай, че вещта му е изкарана за продажба, но още е в заложната къща, му предложете да я купи. Винаги можете да излезете от положение, че се опитвате да помогнете, но от централния офис налагат правилата и нищо не можете да направите. Не поемайте персонална отговорност за случилото се!     
 
За да бъдат избегнати конфликтите си създайте навик да обяснявата на всеки клиент в подробности предимствата на кредита от заложна къща, както и правата и задълженията му по заложния билет. Това е основно задължение на комисионерите, но и консултант продавачите трябва да могат да ги изброят:

А. Срещу залогът на своя движима вещ клиентът получава кредит, който е бърз, само срещу предоставяне на лична карта, без утежняващи процедури, с опция да бъде продължен при плащане на лихва.
Б. Клиентът не губи вещта си, има голям гратисен период след датата на падежа, в която се чака и вещта може да бъде откупена.
В. В случай, че вещта „изгори” клиентът не се чувства задължен понеже отношенията между него и заложната къща са изчистени с продаването на заложената вещ и той винаги може да заповяда отново. Върху този момент е добре да се акцентира, за да не се създава чувството за срам у него и неудобство от следващи залагания.
Г. Не се чувства задължен на приятели и роднини и винаги може да разчита, че в случай на нужда ще ги получи срещу съответен залог.
Д. Кредитът от заложна къща е гъвкава система за кредитиране предлагакща много опции – възможно е плащане само на лихва са различни срокове, да се погаси частично кредита и да се плаща по-малка лихва, например над 500 лв. – минава се на по-ниска лихва от 9% вместо стандартните 10%.
Е. Когато клиент плати дължимата за месеца лихва преди срока на падежа му той не губи дните, които са до падежа, а договорът му се удължава от датата на падежа с нов срок, тачащ от падежа, а не от датата на плащатнето.
Ж. В случай, че клиент предплати една лихва напред преди падежа, но дойде, пак преди падежа на предходната вноска, за да изкара вещта, следва служителят да се обади в централния офис и да поиска промяна и на клиента, който дефакто си е платил лихва напред след консултация се взема само главницата по договора. 
З. Обяснете, че дори човека да не може да дойде може да се впише в заложния билет и второ лице, роднина или приятел, което да има право да получи вещта вместо собственикът и. Което пък дава възможност по този начин да се подпомогне финансово пътуване в чужбина или лечение.

Задължителни обяснения по-заложния билет /след горните обяснения/:
А. Срок по избор на клиента от което зависи и лихвата му
Б. Дълъг гратисен период след падежа - брой дни
В. Възможност за презалагане без да се вади вещта ако няма възможност да се плати цялата дължима сума.
Г. Гарантирано грижлива съхранение на вещите му.

КОГАТО СЕ РАЗЯСНЯВАТ ПРЕДИМСТВАТА НА КРЕДИТИТЕ СЛЕДВА ДА СЕ ИЗХОЖДА ОТ ТОВА КАКЪВ Е ЧОВАКА СРЕЩУ ВАС И ДА МУ ПОДНАСЯТЕ ИНФОРМАЦИЯТА ПО ДОСТЪПЕН ЗА НЕГО НАЧИН!

5. Продавач-консултантите са длъжни да познават в детайли продаваната от тях стока /злато и техника/, технически характеристики, карати, грамажи, ватове, наличие на една или друга екстра, и да могат да обяснат на клиентите си така, че да могата да продадат техниката и да убеди, че залага на най добрата цена. Помощ за това могат да ви окажат както другите продавач-консултанти, с които имате постоянна връзка така и интернет. Не мислете, че сте подготвени за всяка една техника, за да се изгради човек като професионален продавач-консултант са необходими месеци, като самообучението и желанието за самоосъвършенстване са основни предпоставки за това.

Продавач-консултантите са длъжни да излагат стоката която продават и да се грижат за добрия и търговски вид – забърсване на замърсявания, извадени от опаковките, периодично почиствани от прах. Предлагане на златото и сраброто следва да става в добре осветени и подредени витрини върху табли, торсове и др. поставки, за наличието, на които трябва да се грижат и двамата служители в заложната къща. 

Добрия търговски вид и предлагане, съчетано с поднесена по подходящ начин информация, спомага за повечето и по-лесни продажби, което след определен преод от време води до увеличаване на доходите на служителите в конкретния офис.

6. Научете се да запомняте постоянните клиенти по име, и се обръщайте с тях с г-н .... или г-жо ......, без значение от етноса и видимото имуществено състояние. С определени клиенти е допустимо и фамилиарното обръщение, но това е на един по-късен етап след като двете страни са спечелили доверието си. За да се улесни комуникацията между служителите и клиентите те следва да носят и зачислените им нагръдни табелки. По този начин клиента не изпитва неудобство и неувереност как да се обърне към служителя. В процеса на работа служителите понякога научават каква нужда е довела човека при тях – идвайки следващия път може да попитате дали проблемът е решен без да навлизата в подробности. 

7. Запомнете залаганите от клиентите вещи, основно златото им, което в 80% от случаите е едно и също и след като добиете опит в работата с него не е задължително да търкате всеки път – това от една страна показва доверие към клиента, от друга колкото и малко да е отнетото от камъка злато, битува мнението, че се намалява грамажа. И тук отново е ролята на служителита да покажат, че това не е така. Добър вариант на съмняващия се клиент да претеглите златото преди и след пробата, за да види, че няма промяна в грамажа. При най-малкото съмнение обаче в пробата и истинноста на залаганите изделия направете проба!

ОЧАКВАЙТЕ ПРОДЪЛЖЕНИЕ ...............