Въпроси за заложни къщи 2

С цел по-лесното откриване на отговорите на зададените от читателите въпроси, а и за да има някаква прегледност на блога отварям втора страница, на която ще публикувам въпросите по темата заложни къщи и моите отговори, като условията са същите като тези на предходната страница. :)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Въпрос 1: Какво рискувам използвайки услугите на заложни къщи?
Отговор: Ако използвате услугите на законно работещи заложни къщи, каквито са големите вериги от типа на "Доверие" не рискувате нищо. Ако обаче се забъркате с псевдазаложни къщи, каквито има доста рискувате да загубите скъпа вещ, на която много държите срещу смешна сума. Рискувате в един момент когато отидете да си откупите вещта просто заложната къща да е изчезнала или пък да бъдете вкарани в схеми за кредититиране срещу ипотека или запис на заповед и да си усложните живота в значителна степен.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Въпрос 2: Колко заложни къщи има в България?
Отговор: В страната ни има около 750 дружества вписани в Търговския регистър като заложни къщи. Предвид това, че има и около 10 вериги заложни  къщи с между 4 и 120 офиса общия брой заложни къщи в България е приблизително 1000 -1200, но точния брой много трудно може да бъде посочен. Не съществува подобна официална статистика.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Въпрос 3: Как се определя цената на изкупуване на злато и сребро в заложната къща?
Отговор: Всяка заложна къща сама си ги определя, но принципът е, че се ръководят от цената на световните борси, като отделната заложна къща сама определя с колко % под нея да даде, защото все пак и тя трябва да реализира печалба.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Въпрос 4: Мога ли да получа паричен заем от заложна къща срещу дебитна карта, на която ми превеждат социални помощи?
Отговор: Никоя законно работеща заложна къща не би ви отпуснала паричен заем срещу залог на дебитна карта. Това е практика на частните лихвари, една част от които са се маскирали като заложни къщи.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Въпрос 5: Трябва ли задължително заложната къща да има сейф?
Отговор: Ами освен ако не работи само с битова техника сейфа е задължителен, за съхранение на заложените бижута например. Едва ли има толкова безотговорна заложна къща, че да няма подобен задължителен за дейността атрибут.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Въпрос 6: Колко време се бавят документите от ДАНС и Комисията за защита на потребителите?
Отговор: Около месец, ако все пак се забавят повече пуснете писмено запитване какво става, защото тези институции не се славят с особено точното спазване на задълженията си.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Въпрос 7: Търся място за да си отворя заложна къща, и намерих такова на което в близост има още 3 заложни къщи, което означава според мен това, че там има много работа. Какво мислиш по въпроса?
Отговор: Според мен е лоша идея. А и това, че тези три заложни къщи са там в момента не означава, че след 6 месеца няма да е останала само една. ;)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Въпрос 8: Колко часа се работи в заложните къщи?
Отговор: Ами колкото трябва. Всяка заложна къща сама определя какво да и бъде работното време, като това се определя от човекопоток, от конкуренция и доста други фактори, но при всички положения се работи доста :)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Въпрос 9: Какви документи се изискват за откриването на автозаложна къща, тоест за залжна къща, която да работи основно със залог на автомобили?
Отговор: Същите като за обикновена заложна къща, няма никаква разлика.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Въпрос 10: Дават ли заложните къщи заеми без залог?
Отговор: Маскираните като заложни къщи частни лихвари предоставят заеми срещу записи на заповед и ипотека, легално работещите такива обаче се дистанцират от подобни практики. Ако някоя заложна къща отпусне необезпечен кредит значи не и е много чиста работата.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Въпрос 11: Има ли задължителен капитал за откриване на заложна къща?
Отговор: Подобно изискване поне за сега няма.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Въпрос 12: Могат ли непълнолетни да залагат свои вещи в заложна къща?
Отговор: В заложната къща могат да залагат само пълнолетни граждани. В този смисъл е и разпоредбата на чл. 73 ал. 2 - "Отчуждаването на недвижими и движими вещи с изключение на плодовете и вещите, които подлежат на бързо разваляне, обременяването им с тежести и изобщо извършването на действия на разпореждане, които се отнасят до имущества на ненавършили пълнолетие деца, се допуска с разрешение от районния съд по местоживеенето само при нужда или очевидна тяхна полза."
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------