Въпроси за заложните къщи

В тази страница, ще отговарям на въпроси на читатели на блога, които касаят темата "заложни къщи". Доколкото мога разбира се. Въпросите можете да поставяте във формата за коментари, намираща се под настоящата тема. По-долу съм отговорил на някои от въпросите задавани ми както от колеги, така и от клиенти. На някои от въпросите, касаещи фирмени тайни и ноу-хау си запазвам правото да не отговарям. Надявам се да проявите разбиране. :)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Въпрос 1: Кога заложната къща пуска касова бележка на клиента?
Отговор: Заложната къща издава касова бележка винаги когато осъществява продажба на "изгоряла" вещ, а също и за всяка платена лихва или откупен заложен билет.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Въпрос 2: От какво печелят заложните къщи?
Отговор: Заложните къщи работещи легално печелят от две основни пера - лихви и такси по опуснати от тях бързи кредити срещу залог, а също и от продажбата на вещи, които клиентите по една или друга причина не са платили в договорните срокове.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Въпрос 3: Търсят ме от заложна къща, да си платя лихвата. Това законно ли е?
Отговор: Няма нищо незаконно в това от дадена заложна къща да ви напомнят за датата на падежа, защото е възможно да се забрави. Съвсем друг е въпросът ако ви поставят различни ултиматуми или Ви заплашват. Единствено от волята на клиента зависи дали той ще плати дължимите суми или ще остави кредитора си сам да продаде заложената вещ и да се удовлетвори от получената сума.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Въпрос 4: Защо за да работя в заложна къща ми е необходимо свидетелство за съдимост?
Отговор: Свидетелство за съдимост се изисква, за да може съответния служител да бъде регистриран в Министерството на финансите като лице извършващо сделки с благородни метали.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Въпрос 5: На какъв % заложните къщи оценяват предлаганите за залог вещи?
Отговор: На различен, зависи от вещта, от града, от самите клиенти и т.н. Има много фактори влияещи върху цената - дали е благороден метал с покачваща се цена, дали е в добро състояние, дали е с опаковка, година на производство, наличие на гаранция, търсене и т.н. Не може да бъде дадена твърда универсална ставка.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Въпрос 6: Колко пъти мога да оставям телефона си в заложна къща?
Отговор: Колкото желаете, няма ограничение, но имайте предвид, че някои от българските заложни къщи имат ограничения и не приемате телефони по стари от 3 или 5 години.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Въпрос 7: Какво става ако оставя нещо в заложната къща и не върна парите?
Отговор: Ами просто заложната къща ще продаде вещта ви и отношенията между вас ще бъдат уредени. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Въпрос 8: Длъжен ли съм когато залагам да предоставям лична карта?
Отговор: Според наредбата за дейността на заложните къщи клиентът задължително се идентифицира с лична карта за извършвания залог. Ако не ви потърсят личната карта значи или сте много редовен клиент или в заложната къща има нещо гнило.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Въпрос 9: Колко струва лиценза за заложна къща?
Отговор: Заложните къщи в България на са на лицензионен режим. Съветвам ви да прочетете изискванията за отваряне на заложна къща в глава трета от Наредбата озаглавена "Изисквания към дейността на заложната къща"
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Въпрос 10: Вземат ли заложните къщи сребро?
Отговор: Някои приемат за залог сребро, други не. Със сигурност Заложни къщи Доверие ще приемат вашите сребърни бижута, за други не съм сигурен.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Въпрос 11: Как се залагат вещи в заложната къща?
Отговор: За да получите паричен заем срещу залог на движима вещ е нужно да я отнесете в офиса на заложната къща. Там служителя ще я оцени и ако цената ви устройва ще изготви заложен билет и ще ви даде определената по него сума. Оценката е безплатна и не ви задължава, ако цената не Ви устройва да приемате предложението.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Въпрос 12: Защо е по-изгоден кредитът от заложна къща в сравнение с този от финансова институция?
Отговор: Докато повечето заложни къщи работят на лихви от порядъка на 10-15 % на месец, почти всички небанкови финансови институции работят при лихвени ставки 25 - 35 % също на месец. Аритметиката е проста - бързия кредит от заложна къща е два пъти по евтин.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Въпрос 13: Имам заложна къща, с промените в Наредбата длъжен ли съм да наема лицензиран трезор?
Отговор: Не е задължително, това е възможност която Наредбата предвижда в случай, че самата заложна къща реши, че желае да съхранява вещ в такъв трезор. Дали ще го съхранява в склада си или в лицензиран трезор е изцяло по преценка на собственика.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Въпрос 14: Имам кредит към заложна къща, обезпечен със запис на заповед, като изискват от мен плащане на много по-голяма сума от тази която съм взел. Какви са вариантите?
Отговор: За съжаление най-вероятно записът на заповед не е със самата заложна къща, а с някое подставено лице. Обърнете се към квалифициран адвокат. Шансовете да излезете от това неприятно положение не са големи, но все пак съществуват. Щом ви е бил отпуснат необезпечен с движима вещ кредит, което е в тотален разрез със законодателството, най-вероятно се касае за частно лихварство маскирано като заложна къща.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Въпрос 15: Каква е разликата между финансова институция и заложна къща?
Отговор: Най-общо във вида на отпусканите кредити - заложните къщи кредитират само срещу залог на движими вещи, докато финансовата институция може да го прави без залог или срещу ипотека, като ипотеката е изрично забранена за заложните къщи. Но има и доста нюанси и вратички да се пристъпват границите и от двете страни.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Въпрос 16: Какво може да проверява икономическа полиция в една заложна къща?
Отговор: Доста неща - от наличието на необходимите регистрации, през правилното водене на регистрите, дали за всяка вещ изкарана за продажба има пуснат надлежен билет, до това дали за всяко плащане се издава касова бележка и как се съхраняват вещите в складовете.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Въпрос 17: Какво трябва да знам за работата в заложна къща?
Отговор: Работата в заложна къща е не по различна от всяка друга работа. Служителят в заложна къща не може да бъде човек с ниска интелигентност и ограничен умствен потенциал, каквото мнение битува. Най-важното качество на служителя е непрекъснато да се усъвършенства и да е в час с цените на огромен асортимент от стоки. Техническата му грамотност трябва да е на изключително високо ниво. Комуникативността и инициативността също са сред важните качества. За да се изгради един комисионер на средно ниво са необходими минимум 6 месеца, при това под надзора на опитен колега.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Въпрос 18: В една заложна къща ми обявиха 3 процента лихва, а когато заплатих заема, за да си взема телефона ми взеха 15%? Това нормално ли е?
Отговор: В действителност според наредбата максималния размер на лихвата е  3 %, но тя не ограничава размера на таксите, които допълнително могат де се начислят. Най-вероятно сте били подлъгани по големия рекламен надпис за 3-те процента, и не сте се поинтересували от допълнителните такси - съхранение, администриране  и т.н.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Въпрос 19: От къде да взема пари срещу запис на заповед?
Отговор: От където ви дадат. Имайте предвид, че ако някоя заложна къща Ви отпусне подобен заем, тя е всички друго, но не и законно работеща заложна къща. Имайте предвид и това, че при подобно кредитиране вероятността да станете жертва на измама и да платите солено е значителна. Обмислете варианта за кредит срещу залог от някоя голяма верига заложни къщи като нашата.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Въпрос 20: Колко пари са нужни за отваряне на заложна къща?
Отговор: Различно, между 80 и 300 хиляди лева, за един обект. Зависи, от място, разходи, клиенти и т.н. Повечето, впускащи се в този бизнес мислят, че и с 30-40 хиляди ще успеят, но практиката много бързо им показва, колко са сгрешили.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Въпрос 21: Някой дава ли кредити на лица с лоша кредитна история?
Отговор: Заложните къщи са вариант за хората нуждаещи се от спешни пари, но имащи просрочени кредити, правещи така, че други кредитни институции да отказват финансиране. При кредитирането срещу залог обезпечение по заема е движима вещ и работната заплата и имущественото състояние не са от значение.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Въпрос 22: Защо заложните къщи имат различни цени на златото?
Отговор: Не съм сигурен дали правилно разбирам въпроса. Но ще се опитам да отговоря. Всяка заложна къща има собствена ценова политика, като освен това има разлика в цените купува и залага, а също така и на цените на златото, което е под формата на запазено бижу и това, което е за скрап, тоест е повредено и не става за носене.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Въпрос 23: Кой софтуер за заложни къщи е най-добър?
Отговор: За съжаление не мога да отговоря на този въпрос. Почти всички имат тестови версии, така че нищо не пречи да се свалят или да се изискат от разработчиците и всеки за себе си да избере софтуерен продукт, който да го удовлетворява в най-пълна степен. Без софтуер не може.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------