петък, 18 януари 2013 г.

Ако не можем да откупим заложената вещ


Работещите в страната ни заложни къщи отчитат все по-голям процент от вещи, които не се откупуват от собствениците им. Причината е една – кризата във всяка една сфера от икономиката ни няма как да не се отрази върху персоналните финанси на българските граждани, част от които използват услугите на заложните къщи.

Какво обаче се случва, ако даден клиент няма възможност да си откупи дадената като залог вещ?  Ако все пак разполагате с някаква парична сума можете просто да заплатите начислената по паричния заем лихва и да продължите срока на валидност на заложния билет. Струва си обаче, да се замислите дали това е изгодно за Вас и дали няма да стане така, че заплащайки сумата за лихва няма да заплатите повече, отколкото реално струва вашата движима вещ. Ако се окаже, че за да си върнете оставената в заложна къща вещ, ще се наложи да платите сбор от главница, лихви и такси равен на цената на нова такава просто я оставете да „изгори”.

А какво ще стане ако просто забравите за датата на падежа и не отидете да си откупите заложената вещ? Не се притеснявайте, по закон имате 7 работни дни, в които заложната къща няма право да се разпорежда с вещта Ви, а на практика много от българските заложни къщи имат и доста по-дълги изчаквателни периоди. Също така една част от тях могат да Ви уведомят по предварително дадена електронна поща, за това, че падежът Ви е настъпил. В такъв случай, ако наистина държите на Вашите вещи не се бавете, а бързайте към заложната къща – за всеки просрочен ден Ви се начисляват допълнителни лихви и такси, при това доста по-високи от стандартните. Ако не сте наясно с този факт просто не сте прочели внимателно дребния шрифт в заложния билет.

А ако просто финансовата криза Ви е засегнала по такъв начин, че нямате въобще никакви пари? Възможно ли е в такъв случай да не се връща изобщо паричният заем? По принцип и по закон клиентът има пълното право да не плати на заложната къща. Просто парите ще си останат у него, а вещта в заложната къща. След като изтече периодът на изчакване заложната къща ще продаде вещта и ще възстанови инвестицията си. Ако за вещта бъде дадена цена, която е по-висока от общия сбор на лихви и такси съответната заложна къща е длъжна да върне горницата на клиента.  След продажбата без значение от цената, на която е продадена вещта отношенията между заложна къща и клиент се смятат за уредени.

Няма коментари:

Публикуване на коментар