петък, 11 ноември 2011 г.

Какви възможности предлага един бърз кредит от заложна къща?

След статията за това, защо бързия кредит от заложна къща е по-добрия избор при нужда от пари за спешни житейски нужди мисля, че е време да отделя внимание и на възможностите които предлага този вид кредитиране.

Малко известен факт е, че освен най-бързия, кредитът от заложна къща е и най-гъвкавият паричен заем предоставящ възможности, които никой друг вид потребителски кредитиране не може.  Вземайки паричен заем от заложна къща клиентът има няколко възможности, когато настъпи падежа, които ще разгледам по-долу.

Ще разгледаме един типичен пример за бърз кредит от заложна къща със следните параметри:
Размер на кредита – 200 лв.
Срок: 30 дни
Месечни такси 9 % /18 лв./
Месечни лихви 3% /6 лв./

Първа възможност – да бъде изплатен целия размер на кредита включващ главница + лихви + такси, с което кредитът да бъде погасен и вещта да бъде върната на собственика и. При гореизброените параметри клиентът ще трябва да изплати на заложната къща общо 224 лв.

Много по-интересна е следващата, втора възможност – в случай, че клиента не разполага с целия размер на кредита той може да заплати само лихвата по него и договорът да бъде презаверен с нов падеж. Обикновено лихвата съставлява между 5 и 15 % от стойността на главницата, като това зависи от размера на отпуснатата сума. Като изхождаме от параметрите на примера това означава, че заплащайки лихви и такси в размер на 24 лева договорът ще бъде както се казва на жаргон „удължен” с нов срок по избор на клиента.

Третата възможност предлагана за връщане на паричния заем е да бъде изплатената лихвата + таксите + част от главницата, като договорът отново бъде презаписан с нов падеж. Ако приемем, че клиентът не притежава 224 лв. а например 124 лева, заплащайки ги той ще получи нов договор, в който обаче ще бъде регламентирана нова главница в размер на 100 лв, а от там и по ниски лихви и такси в размер на 12 лева. В този случай потребителят на бърз кредит ще дължи на заложната къща на следващия падеж сумата от 112 лева за да си върне вещта.

Четвъртия вариант, до който обикновено прибягват около 15-20% от потребителите, е да се откажат от изплащането на кредита, като единствената последица от това е, че вещта им ще смени собственика си, без да има каквито и да е други претенции от страна на заложната къща към тях.

Както се вижда кредитът от заложна къща притежава значителни предимства  по отношение на връщането му, които са изцяло в зависимост от възможностите и волята на клиента към момента на падежа.

Лазар Белев

Няма коментари:

Публикуване на коментар