събота, 23 март 2013 г.

Заложна къща Селина - гр. ПловдивДнес на страниците на блога ще направя представяне на една от новите заложни къщи в гр. Пловдив. Заложна къща Селина е основана в края на 2012г. с основната цел да предоставя на клиентите си бързи парични заеми срещу залог на всякакви движими вещи. На пръв поглед нищо, което да не прави всяка една подобна институция на българският пазар. Това, което обаче провокира интересът ми като човек, който се занимава отблизо с този специфичен бизнес е един разговор с управителят на Заложна къща Селина  - господин Ангел Георгиев.

Направи ми впечатление много по-различната визия за това, как той възприема кредитирането срещу залог и за това каква всъщност е ролята на този вид финансова помощ за хората, които се нуждаят от бързи пари. Като основен фундамент на бизнес философията на Заложна къща Селина е залегнало разбирането, че всеки клиент е отделен случай, с отделен паричен проблем, на който трябва да бъде намерено адекватно решение. За това и служителите в заложната къща биват обучавани да изслушват внимателно клиента и да му предлагат най-добрите и изгодни варианти,за излизане от дадено финансово затруднение.

Освен индивидуалният подход към клиента, това което отличава Заложна къща Селина от другите е разбирането, че заложната къща не следва да бъда само източник на печалба за собствениците си, а основно да бъде протегната ръка във финансово труден момент за своите клиенти. Разбира се, заложната къща трябва да генерира и печалба, но същата следва да бъде използвана за помагане на други хора, които се нуждаят от пари.

Честно казано аз самият рядко срещам управители на заложни къщи, които да имат подобни виждания за дейността им, които по мое мнение най-пълно отразяват изначалната идея за заложната къща не толкова като комерсиална организация, а като протегната за помощ ръка, заложено още при създаването им от францисканските монаси през Средновековието. Подобен бизнес модел и понастоящем е успешен след близо две столетия съществуване в лицето на движението Monte de Piedad в Мексико и едва ли би съществувал толкова дълго ако не изпълняваше важна за обществото функция.

С господин Георгиев разговаряхме и за това, как би коментирал това, че клиентите, които не могат да заплатят своите заеми губят вещите си. Отговорът му беше, че реално те се освобождават от вещи, от които в момента не се нуждаят и същите отиват при друг човек, който в действителност има някаква потребност от тях. Заложната къща е само свързващото звено между двамата клиенти, като за тази услуга получава комисионна, за извършената услуга.

Поинтересувах се как той като управител на Заложна къща Селина вижда перспективите пред сектора в бъдеще, в контекста на окрупняването на бизнеса, продължаващата криза. Според г-н Георгиев, създаването на големи вериги е неизбежен процес, който ще доведе до изхвърляне от пазара на неконкурентноспособните участници. Но малките заложни къщи също няма да изчезнат. В тях все още клиентите могат да получат лично отношение и внимание, което е ценено от редовните посетители, както и по-атрактивни лихвени условия, съобразени с нуждите на отделния клиент. Все неща, които липсват при големите, изцяло ориентирани към печалбата вериги заложни къщи.

За повече информация относно дейността и услугите предлагани от Заложна къща Селина можете да посетите следния сайт - http://www.zkselina.com/

Няма коментари:

Публикуване на коментар