сряда, 23 май 2012 г.

Как да регистрираме заложна къща?


Много често хората решили да стартират бизнес с кредитиране срещу залог питат каква правно-организационна форма трябва да има юридическото лице и има ли специални изисквания за тях? В настоящата статия ще се опитам да дам на възможно най-достъпен език какво всъщност следва да се направи, за да се регистрира заложна къща.

В зависимост от това дали собственикът е един или пък няколко се избира формата на Еднолично дружество с ограничена отговорност /ЕООД/ или Дружество с ограничена отговорност /ООД/. Съществуват и заложни къщи регистрирани като акционерни дружества или еднолични търговци, но това са изключително редки изключения от правилото.

Не рядко се задава и въпросът съществува ли законово изискване за минимален капитал за учредяване на дружество, което ще отпуска обезпечени с движими вещи кредити. Отговорът е, че не съществува подобно изискване и правния режим е същият като за останалите дружества с ограничена отговорност за които търговския закон в своя чл. 117, ал. 1 установява минимален капитал в размер на 2 лева.

Съществува обаче законово изискване в името на фирмата да е включено словосъчетанието „заложна къща”, което е регламентирано в чл. 3, ал. 5 от Наредбата за дейността на този род институции. По тази точка най-често задавания въпрос е дали може вместо единственото число във фирмата може да се изпише формата в множествено – „заложни къщи”? Както показва практиката това не е проблем и е често срещано особено при дружества, които имат по няколко офиса.

Това са основните моменти при регистрацията на едно дружество с ограничена отговорност, което ще извършва дейност като заложна къща. Останалото е като при всяко друго дружество – учредителни документи, вписване в търговския регистър и данъчна регистрация. Въпреки, че на пръв поглед не е кой знае колко сложно моят съвет е да се потърсят услугите на квалифициран и запознат с материята адвокат, с което да се избегнат ненужни усложнения и забавяния при регистрацията поради пропуски, които лесно могат да бъдат избегнати.

За още правни услуги касаещи дейността на заложните къщи можете да се обърнете към адвокат Лазар Белев и неговия юридически екип.

1 коментар:

  1. много много полезна информация особено за всички новостартиращи бизнеси и всички които досега не са се срещали с тази проблематика - поздрави до всички и до скоро

    ОтговорИзтриване