вторник, 15 януари 2013 г.

Колко струва откриването на заложна къща?


Средната стойност на откриването на напълно оборудвана заложна къща е от порядъка на 60 до 100 хиляди лева. Срокът за възвръщане на инвестицията е от порядъка на 1 – 2 години, като на този срок сериозно влияние оказва местоположението на дадения обект. В идеалният случай това са многолюдните улици и оживените булеварди. И докато в неголемите градове заложи къщи е препоръчително да се откриват в центъра, то в градовете над 100 хиляди жители може да се откриват спокойно обекти и в жилищните крайни райони. Практиката показва, че клиентите нуждаещи се от пари не се скитат из града в търсене на най-добрите условия, а отиват в най-близкото до тях място, което може да им свърши работа. За да бъде успешна новооткритата заложна къща тя трябва да се посещава на ден от минимум 70-80 човека и да обслужва между 30 и 50 клиента – залогодатели и купувачи.

Според статистиката шестият месец е критичният за съществуването на голяма част от кредитиращите срещу залог институции. Именно на този етап до 30 % от заложните къщи престават да съществуват. Практически всяка заложна къща, която е успяла да просъществува повече от две години със сигурност носи печалба – обектите, които са губещи или зле управлявани фалират още в ранните етапи от съществуването си.

Колкото и необичайно да звучи основните клиенти на заложите къщи са хора от средната класа, колкото и условно да е това понятие в България. Просто бедният човек няма какво да предостави като залог и отлично знае, че му е по-изгодно да продаде своята вещ, защото няма да има пари, за да си я откупи. Съвсем по друг начин седят нещата с имащият възможности човек, който отлично разбира, че вземайки паричен заем от заложна къща  след седмица или две ще има как да си върне дадената като обезпечение вещ. Редовните клиенти коректно обслужващи кредитите си по принцип са жалени посетители в заложната къща и се радват на различни стимули като по-дълги срокове за изчакване и по-ниски лихви.

Откривайки нова заложа къща не подценявайте момента с маркетинга – отделете поне десет хиляди лева за различни рекламни материали и кампании. В световен мащаб е изчислено, че рекламните разходи за привличането на нов клиент са между 50 и 150 долара. За това и редовите клиенти са толкова ценни и обгрижвани. За да бъде успешна една нова заложна къща следва непрекъснато да има мониторинг на пазара и следене на процентните ставки, на които работят близките конкуренти. Колкото и да противоречи на пазарните принципи и логика има и заложни къщи, които могат да не се интересуват от условията на конкурентите. Такива са например тези имащи постоянен поток от клиенти, като заложните къщи открити до казина.